Cyn-ddirprwy wedi cael "perthynas rywiol amhriodol"

Cyhoeddwyd

Cafodd cyn-ddirprwy bennaeth ysgol gynradd "berthynas rywiol amhriodol" gyda bachgen 15 oed o ysgol arall a'i wahardd rhag dysgu yn barhaol mewn ysgol yng Nghymru.

Clywodd y panel disgyblu bod y berthynas wedi para am chwe mis yn 2003 pan oedd Meirion Owen Williams yn ddirprwy yn Ysgol y Borth, Ynys Môn.

Penderfynodd y Cyngor Dysgu Cyffredinol Cymru fod yr hyn ddigwyddodd yn ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Roedd y cyngor yn cyfarfod yn Ewloe, Sir y Fflint ddydd Mawrth ac fe ddywedodd y cadeirydd Steve Powell bod Mr Williams yn derbyn iddo fynd a'r bachgen i lefydd diarffordd a chaniatáu iddo aros yn ei gartref.

Dewisodd Mr Williams beidio mynychu'r gwrandawiad ond clywodd y cyngor ei fod yn gwadu'r honiadau.

Yn ôl y panel roedd yna anghysonderau yn ei dystiolaeth ysgrifenedig.

Enw oddi ar y gofrestr

Wedi graddio yn 1988 o'r Coleg Normal ym Mangor bu Mr Williams yn dysgu yn Llanfairpwll cyn cael ei benodi yn ddirprwy yn Ysgol y Borth yn 1999.

Wrth gyhoeddi canlyniad y gwrandawiad dywedodd Mr Powell bod "ymddygiad Mr Williams mor ddifrifol fel na ddylai gael yr hawl i adfer ei enw ar y gofrestr yn y dyfodol."

Roedd y panel yn cytuno bod y bachgen, sydd bellach yn ei 20au, yn dyst bresgus a bod ei dystiolaeth i'w glywed y tu ôl i ddrysau caeedig.

Clywodd y panel bod Mr Williams yn cael ei gydnabod gan gydweithwyr a rhieni fel athro arbennig.

Mae o wedi newid ei dudalen Facebook fel nad yw bellach ar agor i unrhyw un o dan 20 oed.

"Mae'r hyn wnaeth Mr Williams yn amlwg wedi cael effaith ar y bachgen, nid yn unig ar y pryd mae'n dal i gael ei effeithio," meddai Mr Powell.

"Dydi Mr Williams ddim wedi dangos edifeirwch, roedd yr ymddygiad yn un bwriadol ac fe ddigwyddodd dros gyfnod o sawl mis.

"Mae'r panel yn credu bod 'na risg y byddai'n ail adrodd ei ymddygiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol