'Cwestiynau i'w hateb' am drefniadau rheolaeth Glyndŵr

Cyhoeddwyd

Mae AC wedi dweud bod angen atebion ynglŷn â threfniadau rheoli prifysgolion, yn dilyn honiadau o dwyll yn ymwneud a visas myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Dywedodd Aled Roberts bod angen edrych ar reolaeth Glyndŵr dros eu campws yn Llundain.

Collodd y brifysgol yr hawl i noddi myfyrwyr o dramor ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod rhai wedi twyllo i gael tystysgrif iaith Saesneg.

Dywedodd y brifysgol eu bod yn "gofidio'n arw" am y penderfyniad.

50,000 o fewnfudwyr

Ddydd Mawrth, dywedodd y Gweinidog Mewnfudo, James Brokenshire yn Nhŷ'r Cyffredin, bod ymchwiliad wedi darganfod y gall bron i 50,000 o fewnfudwyr ar draws y DU fod wedi sicrhau tystysgrif iaith Saesneg, sy'n angenrheidiol ar gyfer visa, er nad oedden nhw'n gallu siarad yr iaith.

Daeth y canfyddiad wedi ymchwiliad gan raglen Panorama y BBC.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod y mwyafrif o bryderon "ond ddim i gyd" yn ymwneud a champws y brifysgol yn Llundain, lle mae 2,050 o fyfyrwyr tramor yn astudio.

Mae ymchwiliad troseddol wedi ei lansio.

'Codi cwestiynau'

Ddydd Mercher, dywedodd Mr Roberts, sy'n llefarydd addysg y Democratiaid Rhyddfrydol, bod cwestiynau am y cyfathrebu rhwng am brifysgol â'r coleg yn Llundain.

"Mae 'na elfen mai nhw [Prifysgol Glyndŵr] sydd wedi cael eu twyllo ond rwy'n credu bod angen deall [manylion] fel rheolaeth dros y coleg...

"Mae'n codi cwestiynau am holl drefniant trwyddedu.

"Mi wnewch chi gofio bod Prifysgol Cymru wedi cael trafferthion tebyg mewn perthynas â threfniadau trwyddedu tramor ac rwy'n credu bod y sector addysg uwch angen edrych yn ofalus iawn ar y ffordd mae wedi bod yn ymddwyn yn y maes yma."

Fe wnaeth Mr Roberts alw am gyfarfod gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) a'r llywodraeth i drafod goblygiadau'r penderfyniad i atal y brifysgol rhag noddi myfyrwyr tramor, a'i gynaladwyedd ariannol.

Dywedodd y brifysgol eu bod nhw'n gobeithio ad-ennill yr hawl i noddi myfyrwyr eto.

Ychwanegon nhw eu bod nhw wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr tramor sy'n cyrraedd eu gofynion.

Dywedodd llefarydd ar ran HEFCW eu bod yn ystyried y sefyllfa cyn penderfynu os oes angen gweithredu.

Mae'r Undeb Prifysgolion a Cholegau yn dweud bod y sefyllfa yn cryfhau eu galwad ar y rheolwyr i ymddiswyddo.

Straeon perthnasol