Dynes yn marw o wenwyn carbon monocsid

Cyhoeddwyd

Clywodd cwest yn Rhuthun fod dynes 82 oed wedi marw o wenwyn carbon monocsid yn ei thŷ yn Llandudno.

Roedd Nora Jones, mam i wyth, adre gyda dau o'i meibion pan fu tân ar Chwefror 15, 2012.

Pan gyrhaeddodd diffoddwyr roedd Mrs Jones a'i mab Allan yn sefyll wrth ffenestri ar y llawr cyntaf.

Roedd y ffenestri yn rhy fach i'r ddau allu dianc, ond llwyddodd y diffoddwyr i roi mwgwd ocsigen i Allan. Yn anffodus doedd dim modd cyrraedd Mrs Jones.

Aed â hi i Ysbyty Glan Clwyd lle bu farw'r diwrnod canlynol.

Clywodd y cwest i'r tân ddechrau mewn cwpwrdd oedd yn dal darllenydd trydan.

Yn ôl John Steed o'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch doedd dim tystiolaeth bendant i weld sut i'r tân gynnau.

Penderfynodd y rheithgor gofnodi bod Mr Jones wedi marw o wenwyn carbon monocsid o ganlyniad i dân wnaeth yn fwy na thebyg gael ei gynnau gan offer trydanol.

Dywedodd David Lewis, dirprwy grwner gogledd ddwyrain a chanol gogledd Cymru, y byddai'n adrodd yr hanes i weithgor arbennig o gyflenwyr trydan sy'n ymchwilio i farwolaethau gafodd eu hachosi gan offer trydanol sydd wedi eu gosod mewn tai.