Warburton: teimlo'n ofnadwy am anaf Williams

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae capten tîm rygbi Cymru, Sam Warburton, wedi dweud ei fod o'n teimlo'n ofnadwy wedi iddi ddod i'r amlwg pa mor ddifrifol yw'r anaf i'w gyd-chwaraewr gyda Chymru a Gleision Caerdydd, Owen Williams.

Cafodd Williams ei anafu wrth chwarae i'r Gleision yng nghystadleuaeth y World Cup 10s ddydd Sul.

Ers y digwyddiad mae'r byd rygbi wedi uno i gefnogi'r canolwr Williams yn dilyn 'anaf sylweddol' i'w wddf.

Mae rhieni a brawd Owen Williams wedi teithio i Signapore, ble cafodd y chwaraewr 22 oed lawdriniaeth yn yr ysbyty dri diwrnod yn ol.

'Croesi bysedd'

Dywedodd Warburton:

"Mae pawb yn teimlo'n ofnadwy.

"Nid oedd y maes ymarfer yn le braf ddydd Llun pan gawsom wybod am yr anaf.

"Roedd clywed y newyddion yn ofnadwy oherwydd mae Owen yn rywun rydw i wedi bod yn ymarfer efo fo bob dydd am y bedair mlynedd ddiwethaf.

"Rydym ni'n croesi ein bysedd, ac mae'r hogiau i gyd wedi anfon negeseuon personol i'w deulu yn Signapore.

"Gobeithio ei fod o'n gwybod ein bod ni i gyd yn meddwl amdano."

'Brawychus'

Wrth drafod yr anaf a ddigwyddodd yn ystod y gêm i benderfynu pwy fyddai'n cymryd y trydydd safle, rhwng tim Asia Pacific Dragons a'r Gleision yn Stadiwm Cenedlaethol Signapore, dywedodd Warburton:

"Roedd o'n ddigwyddiad brawychus oherwydd nad oedd hi'n dacl beryglus faleisus.

"Roedd y digwyddiad yn ddamwain annisgwyl, ac mae'r math yma o ddigwyddiad yn gwneud i chi feddwl am yr hyn sy'n bwysig mewn bywyd a blaenoriaethu'r pethau hynny."

Mewn datganiad dywedodd y Gleision:

"Mae Gleision Caerdydd wedi cadarnhau bod Owen Williams wedi dioddef anaf sylweddol i'w fertebra gyddfol a llinyn y cefn.

"Cafodd lawdriniaeth ddydd Llun er mwyn sefydlogi'r anaf ac ar hyn o bryd mae o'n gwella mewn ysbyty yn Signapore.

'Dychwelyd adref'

"Mae teulu Owen Williams wrth ei ochr yn Signapore ynghyd ag aelodau o dîm rheoli a thîm meddygol y Gleision.

"Ar hyn o bryd mae trefniadau yn cael eu gwneud er mwyn galluogi Owen Williams i ddychwelyd adref pan fo hynny'n briodol.

"Hoffai'r Gleision a theulu Owen ddiolch i'r cannoedd o bobl sydd wedi anfon negeseuon o gefnogaeth.

"Ni fydd y Gleision yn gwneud sylw pellach, ond mi fyddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael.

"Hoffwn ofyn i bawb barchu preifatrwydd Owen Williams a'i deulu yn ystod y cyfnod hwn".

Straeon perthnasol