BBC Cymru Fyw

Warburton: teimlo'n ofnadwy am anaf Williams

Published
image copyrightGetty Images

Mae capten tîm rygbi Cymru, Sam Warburton, wedi dweud ei fod o'n teimlo'n ofnadwy wedi iddi ddod i'r amlwg pa mor ddifrifol yw'r anaf i'w gyd-chwaraewr gyda Chymru a Gleision Caerdydd, Owen Williams.

Cafodd Williams ei anafu wrth chwarae i'r Gleision yng nghystadleuaeth y World Cup 10s ddydd Sul.

Ers y digwyddiad mae'r byd rygbi wedi uno i gefnogi'r canolwr Williams yn dilyn 'anaf sylweddol' i'w wddf.

Mae rhieni a brawd Owen Williams wedi teithio i Signapore, ble cafodd y chwaraewr 22 oed lawdriniaeth yn yr ysbyty dri diwrnod yn ol.

'Croesi bysedd'

Dywedodd Warburton:

"Mae pawb yn teimlo'n ofnadwy.

"Nid oedd y maes ymarfer yn le braf ddydd Llun pan gawsom wybod am yr anaf.

"Roedd clywed y newyddion yn ofnadwy oherwydd mae Owen yn rywun rydw i wedi bod yn ymarfer efo fo bob dydd am y bedair mlynedd ddiwethaf.

"Rydym ni'n croesi ein bysedd, ac mae'r hogiau i gyd wedi anfon negeseuon personol i'w deulu yn Signapore.

"Gobeithio ei fod o'n gwybod ein bod ni i gyd yn meddwl amdano."

'Brawychus'

Wrth drafod yr anaf a ddigwyddodd yn ystod y gêm i benderfynu pwy fyddai'n cymryd y trydydd safle, rhwng tim Asia Pacific Dragons a'r Gleision yn Stadiwm Cenedlaethol Signapore, dywedodd Warburton:

"Roedd o'n ddigwyddiad brawychus oherwydd nad oedd hi'n dacl beryglus faleisus.

"Roedd y digwyddiad yn ddamwain annisgwyl, ac mae'r math yma o ddigwyddiad yn gwneud i chi feddwl am yr hyn sy'n bwysig mewn bywyd a blaenoriaethu'r pethau hynny."

Mewn datganiad dywedodd y Gleision:

"Mae Gleision Caerdydd wedi cadarnhau bod Owen Williams wedi dioddef anaf sylweddol i'w fertebra gyddfol a llinyn y cefn.

"Cafodd lawdriniaeth ddydd Llun er mwyn sefydlogi'r anaf ac ar hyn o bryd mae o'n gwella mewn ysbyty yn Signapore.

'Dychwelyd adref'

"Mae teulu Owen Williams wrth ei ochr yn Signapore ynghyd ag aelodau o dîm rheoli a thîm meddygol y Gleision.

"Ar hyn o bryd mae trefniadau yn cael eu gwneud er mwyn galluogi Owen Williams i ddychwelyd adref pan fo hynny'n briodol.

"Hoffai'r Gleision a theulu Owen ddiolch i'r cannoedd o bobl sydd wedi anfon negeseuon o gefnogaeth.

"Ni fydd y Gleision yn gwneud sylw pellach, ond mi fyddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf pan fydd ar gael.

"Hoffwn ofyn i bawb barchu preifatrwydd Owen Williams a'i deulu yn ystod y cyfnod hwn".

Straeon perthnasol

  • Owen Williams wedi dioddef 'anaf sylweddol'