Pryder am Arthur Jones sydd ar goll

Cyhoeddwyd

Mae teulu o ardal Dinbych yn pryderu wedi i ddyn 73 oed fethu â dychwelyd o'i wyliau.

Roedd Arthur Jones i fod wedi hedfan yn ôl o Ynys Creta ddydd Mawrth ond does neb wedi ei weld yn ei lety yn ardal Chania o'r ynys, ddydd Iau diwethaf.

Fe gysylltodd Heddlu'r Gogledd gyda'i deulu nos Fercher i ddweud nad oedd neb wedi ei weld ers chwech o ddiwrnodau.

Yn siarad ar Raglen Dylan ar Radio Cymru, dywedodd Mari Calagui sy'n ffrind i'r teulu fod Arthur yn ddyn "cryf".

Dywedodd ei fod wedi treulio llawer o amser yn hyfforddi cadéts a sgowtiaid a'i fod wedi hen arfer mynd ar wyliau ar ei ben ei hun.

"Mae o yn bryder fod neb wedi ei weld," meddai.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod Mr Jones ar goll a bod heddlu Groeg yn chwilio amdano.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn ymwybodol fod Prydeiniwr, Robert Arthur Jones, ar goll yn Groeg. Rydym yn darparu cymorth gonsylaidd i'r teulu.

"Mae heddlu o'r DU yn cynorthwyo awdurdodau Groeg gyda'r ymchwiliad."