Cynghorwyr Caerdydd yn cefnogi cynllun datblygu lleol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, cyngor caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae manylion llawn y cynllun i'w weld ar wefan y cyngor

Mae cynghorwyr Caerdydd wedi cefnogi cynllun i alluogi i filoedd o dai newydd gael eu hadeiladu erbyn 2026.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol (LDP) nawr yn cael ei gyflwyno i lywodraeth Cymru.

Mae rhyw 24,000 o dai sydd yn rhan o'r cynllun wedi cael eu hadeiladu yn barod neu eisoes â chaniatâd cynllunio.

O'r cyfanswm o 41,100 o dai mae 60% ohonyn nhw ar dir llwyd (brownfield land) a'r gweddill ar safleoedd gwyrdd.

Golygai hyn y byddai dros 13,000 o dai yn cael eu adeiladu ar bump safle tir glas rhwng nawr a 2026.

'Darparu swyddi'

Mae'r cynghorydd Llafur Ramesh Patel yn dweud fod y cynllun yn hanfodol ar gyfer dyfodol y brifddinas.

"Mi fydd yn ein darparu efo cartrefi sydd wir eu hangen mewn dinas sy'n tyfu," meddai.

"Mi fydd yn darparu swyddi. Erbyn 2026 rydym yn gobeithio bydd 40,000 o swyddi newydd wedi eu creu.

"Pan mae'r isadeiledd yn cael ei adeiladu fewn i'r broses gynllunio mae pobl yn mynd i wybod yn union be rydych am ei gael."

Ond mae nifer wedi gwrthwynebu hyn ac mae eraill wedi cwyno nad oes digon o weledigaeth ynglyn â sut all gysylltiadau trafnidiaeth gael eu datblygu er mwyn cefnogi poblogaeth sy'n tyfu.

'Camarwain'

Mae'r cynghorydd Plaid Cymru Neil McEvoy wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn y cynllun a dywedodd wrth Cymru Fyw ei fod yn poeni o ble fydd yr 11,000 o bobl ychwanegol yn dod.

"A yw Caerdydd am fod yn rhywle ar gyfer symud pobl ar fudd-daliadau o dde-dwyrain Lloegr, sy'n dioddef oherwydd y newidiadau i'r system fudd-daliadau?"

Ychwanegodd Mr McEvoy fod y Prif Weinidog Carwyn Jones wedi camarwain pobl Caerdydd.

"Y pwynt allweddol yw fod y prif weinidog wedi rhoi sicrwydd i bobl Caerdydd yn y Senedd yn Ebrill 2012 na fyddai Llafur yn adeiladu ar safleoedd gwyrdd.

"Felly mae'r prif weinidog wedi camarwain pobl ond eto does dim un gwleidydd o ddim un plaid wleidyddol â'r dewder i'w ddwyn i gyfrif."

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog: "Y ffaith syml, sydd i weld tu hwnt i ddealltwriaeth Neil McEvoy, yw mai mater i Gyngor Caerdydd yw'r LDP, nid y prif weinidog.

"Felly, nid oes modd cyhuddo'r prif weinidog o adeiladu ar safleoedd gwyrdd, nid ei gyfrifoldeb e yw hynny.

"Os nad yw Neil McEvoy yn deall y ffaith syml hon am rôl y cyngor mae'n aelod ohono, efallai ei bod hi'n hen bryd iddo ystyried gyrfa arall."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol