Savile: 'Dim tystiolaeth am honiadau'

Cyhoeddwyd

Does dim tystiolaeth i gefnogi honiadau fod Jimmy Savile wedi cyffwrdd â chlaf mewn modd amhriodol yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn y 60au, yn ôl adroddiad newydd.

Yn ôl Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro does dim byd o fewn y cannoedd o ddogfennau sy'n cefnogi honiad y claf.

Dywedodd y bwrdd nad oedd y claf eisiau bod yn rhan o ymchwiliad pellach felly nad oedd unrhyw gamau arall i'w cymryd mewn cysylltiad â'r achos.

Roedd yr adroddiad yn rhan o ymchwiliad ehangach i ymddygiad Savile.

Straeon perthnasol