'Pump o gynghorau yw'r nifer delfrydol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PArliament TV
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Huw Roberts yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig

Mae arweinwyr busnes wedi dweud wrth Aelodau Seneddol bod nifer y cynghorau yng Nghymru yn "hurt" ac y dylid torri'r nifer o 22 i ddim ond pump.

Yn ôl Sefydliad y Cyfarwyddwyr (SyC) mae'r nifer presennol yn gwneud niwed i ddatblygiad economaidd y wlad.

Fe wnaeth comisiwn annibynnol argymhell ym mis Ionawr y dylid torri'r nifer i rhwng 10 a 12.

Bryd hynny dywedodd y Prif Weinidog ei fod yn awyddus i gael cytundeb yn y Cynulliad ar y ffordd ymlaen yn fuan. Ond mae'r broses i weld wedi arafu am y tro wrth i Lafur ddweud eu bod angen tri mis i drafod y peth.

'Safon rhyngwladol'

Wrth roi tystiolaeth i'r pwyllgor yn San Steffan, dywedodd cadeirydd SyC, Huw Roberts: "Gan edrych ar faint Cymru a'r ffordd mae pobl yn rheoli yn yr 21ain ganrif rydym yn hollol argyhoeddedig mai pump fyddai'r rhif gorau.

"Gyda phump awdurdod fe allech chi gael pump adran o safon ryngwladol yn edrych ar ddatblygiad economaidd.

"Mae cael 22 wedi eu gwasgaru ledled y wlad yn golygu cael 22 o benaethiaid, 22 dirprwy a 22 o'r gweddill ac ni fydd difon o gryfder yn yr un o'r llefydd..."

Yn ôl Mr Roberts dylai'r toriad yn nifer y cynghorau gael ei gyd-bwyso drwy gynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad.

Straeon perthnasol