Llys: Disgrifio diwrnod y saethu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ms Parry ym mis Awst 2013

Mae cymydog i'r ddynes fu farw ar ôl cael ei saethu gan ei gŵr wedi disgrifio'r olygfa a welodd hi y diwrnod hwnnw.

Dywedodd ei bod hi wedi clywed dwy glec oedd yn swnio fel "tân gwyllt", cyn edrych trwy'r ffenestr a gweld Christopher Parry yn troi y gwn ar ei hun.

Mae Mr Parry, 49 o Gwmbrân, yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ond mae'n cyfaddef dynladdiad.

Cafodd Caroline Parry, 46 oed, ei saethu yn ei chefn yn Seabreeze Avenue, Casnewydd, ar Awst 8, 2013.

'Methu credu'

Gan roi tystiolaeth yn yr achos yn Llys y Goron Casnewydd, dywedodd cymydog Ms Parry, Jade Mineur ei bod hi wedi clywed sŵn dwy glec uchel ar ddiwrnod y saethu.

Ar ôl gweld Mr Parry yn saethu ei hun fe ffoniodd 999 cyn mynd tu allan i geisio helpu.

Dywedodd wrth y llys: "Fe es i at y ddynes a theimlo ei phỳls ac yna fe wnes i deimlo pỳls y dyn ac roedd e'n fyw.

"Fe welais ei frest yn symud rhyw ychydig."

Yna fe wnaeth Roger Thomas QC, ar ran y diffynnydd, ddarllen datganiad roedd Ms Mineur wedi ei roi i'r heddlu.

Dywedodd: "Roedd yr olwg ar ei wyneb fel nad oedd e'n gallu credu fod hyn wedi digwydd...

"Roedd fel petai e fethu â chredu ei fod wedi digwydd."

'Anhapus iawn'

Fe glywodd y llys wedyn dystiolaeth gan bartner newydd Ms Parry, Gary Bidmead.

Dywedodd ei fod wedi cwrdd â hi pan roedd hi'n mynd â'r ci am dro. Roedd hi'n crio ac fe ofynnodd iddi a oedd hi'n iawn.

Clywodd y llys fod y berthynas wedi datblygu ar ôl hynny, ond nad oedd wedi dechrau bod yn rhywiol am beth amser.

Fe symudodd y ddau i fyw at ei gilydd yn Ebrill 2013.

"Roedd hi'n anhapus iawn yn ei phriodas," meddai Mr Bidmead.

"Roedd yn ddyn oedd yn hoff o reoli ac yn ei hatal rhag mynd allan. Doedd hi ddim hyd yn oed yn cael mynd ar ei gwyliau gyda'i mam."

Ychwanegodd nad oedd hi'n bwyta'n iawn am gyfnod.

Ond fe ddywedodd Mr Thomas QC fod Ms Parry'n mynd allan i glybiau ac yn gyrru negeseuon rhamantus oedd yn awgrymu nad oedd hi'n ddynes oedd yn cael ei rheoli.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol