Radicaleiddio: uned gwrth-derfysgaeth 'heb fethu'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nikki Holland ei bod yn amhosib cadw golwg ar bob un sydd mewn perygl o gael ei radicaleiddio

Mae pennaeth uned gwrthderfysgaeth Cymru wedi mynnu nad yw'r heddlu wedi methu yn eu hymdrechion i atal Mwslimiaid ifanc rhag cael eu radicaleiddio.

Roedd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland, yn siarad yn gyhoeddus am y tro cyntaf ers i fideo ddangos dau ddyn ifanc o Gaerdydd yn annog eraill i ymuno gyda nhw wrth ymladd yn y dwyrain canol.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Rydyn ni'n sôn am gwpl o ddynion. Mae pobl yn deall na all yr heddlu gadw golwg ar bawb, ond mae'r heddlu yn gwneud eu gorau."

Mae hyn yn dilyn beirniadaeth tad Nasser ac Aseel Muthana, dau frawd sydd wedi ymuno ag ISIS yn Syria, sydd wedi dweud wrth y BBC ei fod yn teimlo bod swyddogion wedi methu ag ennill ffydd cymunedau Mwslimaidd yng Nghaerdydd.

'Gweithio gyda'r gymuned'

Mae Ms Holland wedi derbyn bod problemau wrth ddylanwadu ar rai mewn perygl o gael eu radicaleiddio ond nad oedden nhw "y tu hwnt i gyrraedd".

"Mae gennym ni nifer sylweddol yn ymwneud â gwrth-terfysgaeth ar gyfer holl luoedd Cymru - nid de Cymru yn unig.

"Mae'n bwysicach gweithio gyda phartneriaid ... [a] gallu siarad gyda phobl ac atal radicaleiddio. Nid yw'n rhywbeth y gall yr heddlu ei wneud ar eu pennau eu hunain. Gallwn ni ond gweithio gyda'n partneriaid a'r gymuned i atal radicaleiddio."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd tad Aseel (chwith) a Nasser (dde) Muthana nad oedden nhw wedi dangos unrhyw arwyddion o fod yn radical

Ychwanegodd nad oedd y broblem yn fwy yng Nghaerdydd nac unman arall yn y DU ac er bod sefydliadau amrywiol addysg a'r we yn aml yn arwain at radicaleiddio, nad oedd modd bod yn sicr sut oedd yr achosion wedi digwydd yng Nghaerdydd.

"Yn amlwg, rhan o'n gwaith yw gweithio gyda'r gymuned," meddai.

"Mae gennym ni'r daflen 'Beth mae Islam yn ei ddweud' gafodd ei chefnogi gan holl Imams ardal Caerdydd ac fe wnaethon nhw weithio gyda'r partneriaid a'r heddlu i esbonio i bobl beth yw gwir ystyr Islam.

"Achos nid yw'r grefydd Islamaidd o reidrwydd {yn ymwneud ag} eithafiaeth o gwbl."

'Dim theori'

Dywedodd Ms Holland nad oedd "theori" ganddi am sut y mae pobl yng Nghaerdydd yn cael eu radicaleiddio.

"Os yw rhywun yn gofyn: 'oes un ardal benodol i fynd iddi os ydych chi am gael eich radicaleiddio yng Nghaerdydd?' dydw i ddim yn meddwl mai dyna'r achos."

Mae hi'n dweud bod cynllun atal radicaliaeth Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus, gan gynnwys achos pan gafodd dynion o'r ddinas eu carcharu am gynllwynio i fomio cyfnewidfa stoc Llundain.

Mae Ahmed Murathana, tad Nasser ac Aseel Muthana, wedi beirniadu dewis aelodau'r uned atal radicaliaeth oherwydd eu bod gan amla' yn bobl wyn o dras Orllewinol.

'Gwyliadwrus'

Dywedodd Ms Holland, sydd wedi bod yn ei swydd ers llai na pythefnos, y byddai'n ymchwilio i'r sylwadau.

"Buaswn i'n dweud nad yw Prevent, hynny yw y tîm gwrthderfysgaeth, yn ymwneud â'n swyddogion yn unig, mae am ein perthynas gyda'r gymuned a'n partneriaid.

"Gall yr heddlu ddim dal pob un allai gael ei radicaleiddio. I fi rhaid i'r gymuned fod yn wyliadwrus o'u plant eu hunain ..."

Ychwanegodd ei bod yn her cysylltu â rhai Mwslimiaid, "ond rhywle yn ein rhwydwaith bydd rhywun yn siarad gyda'r bobl yna, yn rhoi gwybodaeth i ni am y bobl yna a dydw i ddim yn meddwl eu bod nhw 'tu hwnt i'n cyrraedd'."

Fe wnaeth Ms Holland gyfaddef bod methiannau yn achos y ddau sydd wedi teithio i Syria ond nid mewn llawer o achosion eraill.

Straeon perthnasol