Bale yn ôl i'r ysgol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Plant Ysgol Gynradd Eglwys Newydd, Caerdydd yn aros am Gareth Bale
Disgrifiad o’r llun,
Baneri yn barod, yr arwr ar y ffordd
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bale yn cyrraedd Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
Disgrifiad o’r llun,
Yr oedolion hefyd yn cymryd lluniau ac wedi cyffroi
Disgrifiad o’r llun,
Gareth yn siarad gyda ei gyn-athro ymarfer corff, Mark Ridout
Disgrifiad o’r llun,
Pawb eisiau llun o Gareth Bale
Disgrifiad o’r llun,
Cyrraedd y gwasanaeth - llond 'stafell o blant wedi gwirioni
Disgrifiad o’r llun,
(o'r chwith i'r dde) Yr aelod seneddol Jonathan Evans, y brifathrawes Ann Griffin a Chadeirydd y llywodraethwyr Jonathan Morgan yn cadw cwmni i arwr Cymru a Real Madrid
Disgrifiad o’r llun,
Y dadorchuddio swyddogol
Disgrifiad o’r llun,
Codi baner yr ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Arwyddo crysau a phosteri - pawb eisiau atgof