Prifysgol Glyndwr: Trafod problemau fisa myfyrwyr tramor

Cyhoeddwyd

Mae disgwyl bydd y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, yn trafod argyfwng Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, dros fisas ffug myfyrwyr tramor, mewn cyfarfod yn ddiweddarach gyda Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Mae'r gweinidog yn barod wedi gofyn i'r CCAUC edrych ar y sefyllfa.

Mae hyn yn dilyn beirniadaeth gan yr AC Ceidwadol, Mark Isherwood, oedd yn dweud bod angen iddo "roi sylw ar frys" i'r sefyllfa yno.

Yr wythnos diwethaf yn dilyn cyhoeddiad yn y Tŷ Cyffredin collodd Prifysgol Glyndŵr yr hawl i noddi myfyrwyr o dramor.

Roeddynt yn un o nifer o sefydliadu addysg uwch wnaeth roi canlyniadau anghywir mewn profion iaith Saesneg i fyfyrwyr.

Daeth ymchwiliad i'r casgliad fod cangen Ewropeaidd cwmni arholi wedi rhoi 29,000 o ganlyniadau annilys.

O'r rhain roedd tua 230 i 350 o fyfyrwyr y Brifysgol yn eu campws yn Llundain wedi eu heffeithio.

Meddai Mr Isherwood sy'n AC Ceidwadol ar gyfer Gogledd Cymru: "Mae'n ddrwg gennyf na wnaeth y Gweinidog ystyried fod y mater yn haeddu ei ymyriad personol brys ar unwaith."

Ychwanegodd: "O achos ei bod (Prifysgol Glyndŵr) wedi dewis lefelau ffioedd isel - £ 6,500 o gymharu â £ 9,000 - mae'n hollol ddibynnol ar yr incwm yn deillio o'i myfyrwyr tramor.

Cadw golwg ar y sefyllfa

Aeth Mr Isherwood ymlaen i ddweud y dylai'r gweinidog drafod y mater gyda'r Llywodraeth yn Llundain oherwydd bod y problemau yn ymddangos i effeithio y campws yn Llundain.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y gweinidog ei fod wedi gwneud "popeth o fewn ei allu" i weithredu'n gyflym.

"Mae cyfarfod eisoes wedi digwydd rhwng y Gweinidog a phrif weithredwr Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

"Mae'r Gweinidog wedi gofyn i CCAUC adrodd yn ôl ar y materion ehangach a allai gael eu codi gan yr achos hwn. Mae'r Gweinidog hefyd wedi ysgrifennu at Weinidog y DU dros Fewnfudo a Diogelwch.

"Yn amlwg, mae ymchwiliad troseddol yn digwydd a ni allwn wneud sylwadau pellach ar hyn o bryd, ond yr ydym yn monitro'r sefyllfa yn ofalus.

"Yn y cyfamser, mae'r Gweinidog wedi derbyn sicrwydd gan Is-Ganghellor Glyndŵr bod y Brifysgol yn cydweithredu'n llawn gyda'r ymchwiliad a bod camau brys yn cael eu cymryd i fodloni'r gofynion ar gyfer codi ataliad trwydded i recriwtio myfyrwyr dros dro Prifysgol Glyndŵr erbyn 22 Gorffennaf.

"Bydd y Gweinidog yn rhoi sylwadau llawnach unwaith ei fod mewn sefyllfa i wneud hynny."

Mae'r brifysgol wedi dweud yn y gorffennol ei bod yn "gofidio'n arw bod ei thrwydded noddi wedi cael ei hatal" a'i bod yn gweithio gyda'r Gwasanaeth Fisa a Mewnfudo i "ymchwilio i'r materion a godwyd".

"Rydym wedi sefydlu tîm ymchwilio newydd i'r mater ac fe fyddwn yn ymateb i'r pwyntiau a godwyd fel y gallwn ddatrys y mater a chael ein trwydded yn ôl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol