Tywydd: Rhybudd Melyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Swyddfa Dywydd

Mae Rhybudd Melyn mewn grym dros ardaloedd yn y de.

Eisoes mae cawodydd trymion wedi syrthio yn ystod y bore, ac mae'r Swyddfa Dywydd yn annog pobl i fod yn wyliadwrus.

"Mi fydd rhagor o gawodydd fydd yn symud yn araf yn datblygu yn ystod y dydd, gada siawns o daranau, a chenllysg," meddent.

"Dylai'r cyhoedd fod yn ymwybodol y gallai'r dŵr gasglu ar yr wyneb mewn rhai mannau gan achosi llifogydd sydd â'r potensial i amharu ar drafnidiaeth a digwyddiadau awyr agored."

Ychwanegodd y Swyddfa Dywydd y gallai hyd at 40mm o law ddisgyn dros gyfnod o dair awr mewn rhai ardaloedd.

Mae'r rhybudd mewn grym tan 23:00 ddydd Sadwrn.