Dim tâl am glybiau brecwast Sir fynwy

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi penderfynu peidio â chodi tâl ar gyfer plant sy'n mynychu clybiau brecwast yn yr ardal.

Roedd y grwp o Geidwadwyr sy'n rhedeg gwasanaethau'r sir yn credu y byddai codi tâl am elfen "ofal" y mentrau brecwast yn ffordd dda o dalu costau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu i sicrhau bod unrhyw ddisgybl ysgol gynradd â'r hawl i dderbyn brecwast am ddim, os yw'r ysgol yn fodlon ei ddarparu.

Felly ni fyddai'r cyngor yn gallu codi pris am y bwyd ei hun, ddim ond am y costau sy'n ymwneud ag edrych ar ôl y plant cyn neu ar ôl i'r bwyd gael ei weini.

'Pryderu'

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor: "Fe gafodd y cynnig ei dynnu nôl o'r agenda cyn y cyfarfod, ar orchymyn y cabinet.

"Roedd y cabinet yn pryderu am effaith y polisi ac wedi gofyn am fwy o wybodaeth gan swyddogion.

"Roedden nhw hefyd o'r farn bod angen trafod y peth o fewn y pwyllgor craffu perthnasol yn gyntaf.

"Ni chafodd y mater ei drafod ac ni ddaeth yn bolisi wedi'r cwbl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol