Pryder yn cynyddu am Arthur Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi ei weld yn ei lety yn ardal Chania o'r ynys ers dydd Iau 19 Mehefin

Mae pryder yn cynyddu am les Arthur Jones o Ddinbych sydd ar goll ar Ynys Creta yng Ngroeg.

Nid oes neb wedi gweld y gŵr 73 oed ers iddo fynd i gerdded tra ar ei wyliau ar yr ynys Roegaidd.

Mae Mr Jones yn gerddwr heini a phrofiadol ond does neb wedi ei weld ers 10 diwrnod bellach.

Ddydd Sadwrn fe hedfanodd mab Arthur, Jeff Jones ac aelodau eraill o'i deulu draw i Greta er mwyn cynorthwyo'r awdurdodau gyda'r gwaith o chwilio amdano.

Ers hynny mae hofrennydd wedi bod allan ac mae taflenni dwyieithog - yn Saesneg a Groegaidd - wedi cael eu dosbarthu.

Cerdyn post

Mae'n debyg fod Arthur wedi gyrru cerdyn post at ei deulu yn son am ei fwriad i fynd i gerdded ar fynyddoedd.

Dywedodd Jeff Jones: "Rydym wedi gallu chwilio trwy ei eiddo.

"Fe adawodd rhai pethau yn ei ystafell fyddai o heb eu gadael i fynd ar daith gerdded fawr, pethau fel tywyslyfrau, y ffôn mae'n ei ddefnyddio ar gyfer argyfwng a'i fag teithio.

"Mae'r awdurdodau bellach wedi llwyddo i leihau ardal y chwilio i 50 milltir sgwâr."

Fe wnaeth y teulu ddarganfod fod rhywbeth o'i le wedi i Arthur Jones fethu â dychwelyd ar yr awyren roedd i fod wedi ei dal.

Maen nhw'n disgrifio Arthur fel dyn "cryf" sy'n gallu edrych ar ôl ei hun, ond maen nhw'n dweud nad yw'r diflaniad yn cyd-fynd gyda'i gymeriad.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn ymwybodol fod Prydeiniwr, Robert Arthur Jones, ar goll yng Ngroeg. Rydym yn darparu cymorth gonsylaidd i'r teulu.

"Mae heddlu o'r DU yn cynorthwyo awdurdodau Groeg gyda'r ymchwiliad."

Straeon perthnasol