Cydweithio rhwng heddluoedd i leihau costau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Lleihau costau yw un o'r rhesymau dros greu uned arfog rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Caer

Gall cerbydau ac aelodau Heddlu Gogledd Cymru gael eu gweld o hyn ymlaen mewn digwyddiadau dros y ffin yn Sir Caer a cherbydau ac aelodau Heddlu Sir Caer fod ar strydoedd y gogledd.

Fe ddaw hyn wrth i'r ddau lu benderfynu atgyfnerthu eu gwasanaeth plismona arfog drwy gydweithio a chreu un Cynghrair Plismona Arfog.

Fe fydd aelodau'r gynghrair - o'r ddau lu - yn ymateb i ddigwyddiadau ar draws y gogledd a Sir Caer.

O ganlyniad i gydweithio fe fydd modd ymateb yn gynt i ddigwyddiadau a fydd angen swyddogion arfog.

Dywedodd Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Gogledd Cymru bod creu cynghrair strategol newydd, ar adeg pan mae cyllidebau yn dynn, yn gwneud synnwyr.

Plismona arbenigol

"Drwy gydweithio fel yma, fe allwn ni barhau i gynnig gwasanaeth plismona arbenigol i gymunedau ar draws y gogledd a pharhau i leihau costau," ychwanegodd.

Fe ddywedodd John Dwyer, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Sir Caer, bod hwn yn enghraifft wych o sut all gydweithio leihau costau ac yn caniatáu i'r ddau lu barhau i gynnig plismona arbenigol yn eu cymunedau.

Fe fydd swyddogion o'r uned arfau agosa yn cael eu hanfon i ddigwyddiadau gan olygu y bydd plismyn eraill yn treulio llai o amser yn teithio ac yn rhyddhau nhw i ateb mwy o alwadau.

Yn ogystal â safleoedd yn Llanelwy a Winsford fe fydd y gynghrair newydd yn rhannu safle newydd rhywle yn ardal y gororau.

Llai o staff

Fe fydd mewn lleoliad addas i gyrraedd y rhwydwaith traffyrdd lleol gan leihau'r amser i deithio i Gaer, Warrington, Ellesmere Port, Y Fflint a Queensferry.

Pan na fydd y swyddogion yn ymateb i achosion arfog fe fydd yr heddlu yn targedu troseddwyr a fydd yn teithio o le i le ar y ffyrdd.

Y bwriad yw y bydd 'na ostyngiad o 16 o swyddogion arfog ar draws y ddau lu erbyn 201.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol