2,000 o wirfoddolwyr i ddatgelu hanes cynnar caer

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prosiect Treftadaeth Caer
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o'r gaer yn Nhrelái

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am 2,000 o wirfoddolwyr ar gyfer gwaith cloddio archeolegol mewn hen gaer o'r Oes Haearn ar gyrion y brifddinas.

Credir bod llwyth Silwriaid wedi meddiannu bryngaer Caerau ger Trelái o'r 5ed Ganrif BC.

Y llynedd bu cloddio ar y safle gan ryw 1,000 o wirfoddolwyr ac mae 'na le i gredu fod y gaer wedi ei defnyddio hyd at ddiwedd cyfnod y Rhufeiniaid neu yn hwyrach.

Mae prosiect Caer (Ailddarganfod Hanes Caerau a Threlái) yn parhau tan Orffennaf 25.

Ail ysgrifennu hanes

Yn ôl y trefnwyr mae'r gwaith ar y safle ers 2011 wedi eu helpu i ail ysgrifennu hanes cynnar Caerdydd.

Ffynhonnell y llun, Prifysgol Caerdydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith eisoes wedi dargnafod tai crwn o'r Oes Haearn

Ymhlith yr hyn gafodd eu canfod y llynedd yr oedd:

  • Pum tŷ crwn mawr o'r Oes Haearn, ffordd, casgliad sylweddol o grochenwaith Rhufeinig ac o'r Oes Haearn a darn o wydr o'r Oes Haearn
  • Tystiolaeth yn dangos bod gwaith ar y safle yn ymestyn o'r Oes Efydd i'r cyfnod Rhufeinig os nad ymhellach
  • Hadau wedi eu llosgi, esgyrn anifeiliaid wedi eu cadw mewn cyflwr arbennig sy'n dystiolaeth bod y bobl gynnar oedd yn byw yng Nghaerdydd yn cadw gwartheg, defaid, moch a cheffylau ac yn tyfu gwenith, barlys a cheirch.

Dywed cyd-gyfarwyddwr y prosiect, Olly Davis: "Yn ystod 2013, fe wnaeth dros 1,000 o bobl leol ymweld â'r gwaith cloddio ac roedd tua 120 yn gysylltiedig â'r gwaith cloddio.

"Yr her i ni eleni yw dennu dwywaith yn fwy o ymwelwyr ac i gael pobl de Cymru i werthfawrogi'r safle gwych yma a dathlu'r cymunedau anhygoel oedd yn byw yn ei gysgod."

Ffynhonnell y llun, Prosiec Treftadaeth Caer
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle ger un o brif ffyrdd i mewn i Gaerdydd

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol