Criced: Rudolph yn batio trwy'r boen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid i Jacques Rudolph ddefnyddio rhedwr i'w helpu sgorio 88 o rediadau yn erbyn Swydd Gaerwrangon.

Gorffennodd batwyr Morgannwg ail ddiwrnod eu gêm bencampwriaeth yn erbyn Swydd Gaerwrangon yng Nghaerwrangon ar 222 o rediadau am chwe wiced, sydd 130 o rediadau tu ôl i gyfanswm batiad cyntaf y tîm cartref.

Gyda Chaerwrangon yn dechrau'r diwrnod ar 266 o rediadau am bump, dechreuodd Morgannwg y diwrnod yn dda i gael gwared ar y pum wiced olaf am lai na 100 o rediadau.

Ymdrechu

Yna, gydag anaf i'w goes yn golygu bod angen iddo ddefnyddio rhedwr, batiodd Jacques Rudolph am dros bedair awr cyn cael ei redeg allan am 88 o rediadau.

Roedd wedi creu nifer o bartneriaethau gyda'i gyd fatwyr ond aeth neb dros hanner cant o rediadau er i James Allenby gyrraedd 34 o rediadau cyn cael ei fowlio gan Joe Leach. Yn ogystal roedd William Bragg wedi cyrraedd 28 cyn iddo gael ei ddal yn y slipiau oddi ar fowlio'r dewin o Bacistan, Saeed Ajmal.

Cyn diwedd y dydd gwelwyd batio grymus gan Mark Wallace yn taro 33 heb fod allan, oddi ar 31 o beli gyda phum ergyd o bedwar rhediad yn ei fatiad yntau.

Bore 'fory bydd Wallace yn dechrau unwaith eto gyda Ruaidhri Smith sydd ddau rediad heb fod allan, gyda'r nod o gyrraedd a phasio cyfanswm batiad cyntaf Caerwrangon.