Cyfadde' lladd ei chwaer mewn damwain car

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Raquel Davies a Lee Jenkins eu lladd yn y ddamwain fis Mehefin

Cyfaddefodd gyrrwr ifanc o'r Rhondda iddo ladd ei chwaer a'i dyweddi hi mewn damwain car yn Gilfach Goch.

Plediodd Corey Davies, 20 oed o'r Rhondda, yn euog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ar ffordd yr A4093.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd mai Davies oedd yn gyrru'r car BMW gwyn to meddal pan fu farw Raquel Davies, 23 oed, a Lee Jenkins, 25 oed, fis diwethaf.

Roedd gan y cwpl fab naw wythnos oes o'r enw Harley.

Wrth ymddangos drwy gyswllt fideo o Garchar Caerdydd roedd 'na ddagrau i'w gweld pan wnaeth gyfadde lladd ei chwaer a'i dyweddi.

Clywodd y llys bod gan Davies "ormod o alcohol" yn ei waed pan drodd y car ben i'w waered wrth geisio pasio bws ar lon droellog.

Bydd Davies yn cael ei ddedfrydu ym mis Awst.

Heb ei anafu

Bu farw'r ddau yn syth am nad oedd to meddal y car yn ddigon o amddiffyniad.

Chafodd Davies ddim ei anafu.

Dywedodd yr erlynydd Gareth James wrth y llys bod Davies wedi gadael lleoliad y ddamwain.

Mewn datganiad wedi'r ddamwain dywedodd teulu Ms Davies ei bod "yn berffaith ymhob ffordd..."

"Roedd hi'n fam ymroddgar a gwych i'w mab ifanc ac yn caru ei dyweddi yn fawr iawn. Hi oedd ein ffrind gorau. Fe fydd colled enfawr ar ei hôl."

Fe ddywedodd teulu Mr Jenkins ei fod yn "boblogaidd iawn, a chanddo nifer o ffrindiau. Mae calonnau'r holl deulu wedi eu torri... Roedd ganddo berthynas agos iawn â'i frawd a'i chwaer...

"Roedd o'n caru ei ddyweddi, Raquel, ac yn mwynhau bod yn dad newydd i Harley... Fe fydd pawb oedd yn ei adnabod yn gweld ei eisiau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol