Apêl ar deledu Creta am Arthur Jones

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi ei weld yn ei lety yn ardal Chania o'r ynys ers dydd Iau 19 Mehefin

Mae teulu gŵr o Sir Ddinbych sydd wedi mynd ar goll tra ar ei wyliau yn Creta, yn dweud eu bod yn obeithiol y bydd apêl ar deledu lleol yn arwain at fwy o wybodaeth.

Does neb wedi gweld Arthur Jones, 73 oed, o Ddinbych ers Mehefin 19.

Mae ei fab â phump arall wedi hedfan i'r ynys yng Ngwlad Groeg dros y penwythnos fel rhan o'r ymdrech chwilio.

Mae Mr Jones yn gerddwr heini a phrofiadol ac roedd yn aros yn ninas Chania ar ôl cyrraedd yr ynys ar Fehefin 17.

Disgrifiad o’r llun,
Mae taflenni yn cael eu dosbarthu gan fab Arthur Jones a ffrindiau sydd wedi mynd allan i Creta

Anfonodd gerdyn post at ei deulu yn dweud ei fod yn bwriadu mynd ar daith gerdded.

Ond roedd y cyfarpar y byddai wedi eu defnyddio ar gyfer taith o'r fath yn dal yn ei ystafell yn y gwesty.

Mae ei fab Jeff, sy'n byw ym Mhrestatyn, ac eraill wedi bod yn dosbarthu 1,000 o daflenni ar yr ynys yn y gobaith y byddai rhywun yn cofio gweld ei dad.

Mewn neges i gefnogwyr ar dudalen Facebook, dywedodd Jeff Jones y byddai'n dymuno rhoi newyddion da.

"Roedd hi'n ddiwrnod poeth ddoe ac fe wnaethon ni deithio cryn bellter ar droed, mewn ceir ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

"Fe fyddwn ni'n dal i wneud yr un peth heddiw, yn dal i chwilio am gliwiau lle y mae."

Eglurodd bod y rhai sy'n ymchwilio i'r diflaniad yr un mor ddryslyd â nhw pam nad oes neb wedi cysylltu gyda gwybodaeth gadarn ond eu bod i gyd yn gwneud popeth posib ac yn dal i wneud hyd nes y caiff ei ganfod.

Straeon perthnasol