Cwest Thomas Smith: 'Methiannau aruthrol' mewn ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae'r crwner yn y cwest i farwolaeth bachgen 13 oed wedi penderfynu bod "methiannau aruthrol" mewn ysbyty lle bu farw bachgen o lid yr ymennydd.

Fe roddodd meddygon yn Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful dabledi lladd poen yn hytrach na gwrthfiotigau i Thomas Smith pan oedd o'n dioddef o'r haint.

Wnaeth y bachgen, oedd yn dod o Birmingham, ddim gwella ac mi fuodd o farw ar ei ben-blwydd yn 13 oed.

Roedd y crwner Christopher Woolley yn feirniadol o'r ysbyty gan ddweud eu bod wedi methu yn ei dyletswydd i ofalu am y bachgen.

"Mi ddylai gwrthfiotigau fod wedi eu rhoi heb unrhyw oedi. Pan mae 'na bryder bod gan y claf lid yr ymennydd mae'n hollbwysig bod gwrthfiotigau yn cael eu rhoi yn syth.

"Mi oedd yr angen am sylw meddygol yn y modd yma yn amlwg," meddai.

Dywedodd fod y perygl bod gan Thomas Smith lid yr ymennydd yn golygu y dylai'r meddygon fod wedi rhoi gwrthfiotigau hyd yn oed os oedden nhw'n darganfod bod hwnnw yn ddi-angen.

Pryder am 'farwolaethau eraill'

Roedd y bachgen, oedd yn chwaraewr pêl-droed talentog, yn ne Cymru ar wyliau gyda'i deulu.

Dechreuodd gwyno fod ganddo gur yn ei ben ac ar ol cael ei weld gan feddyg teulu cafodd ei anfon i Ysbyty Tywysog Charles.

Cafodd dabledi lladd poen gan ddau feddyg, Dr Kwong-Tou Yip a Dr Ezzat Afifi. Ond mi fuodd farw yn ddiweddarach.

Dywedodd Mr Woolley ei fod yn pryderu am "farwolaethau eraill" yn yr ysbyty ac fe wnaeth orchymyn am adroddiad.

Ond mi ddywedodd mai nid achos o esgeulustod oedd hwn. Dywedodd y byddai'n debygol y byddai Thomas Smith wedi marw hyd yn oed os y byddai wedi cael gwrthfiotigau.

Casgliad y cwest oedd marwolaeth trwy achosion naturiol.

Gwersi wedi eu dysgu

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Alison Williams:

"Mae hwn yn achos trist iawn ac mi ydyn ni yn edifar fod yna fethiannau wedi bod yng ngofal Thomas tra roedd o yn Ysbyty Tywysog Charles."

Ychwanegodd bod y bwrdd iechyd wedi ymchwilio a bod argymhellion wedi eu gwneud a gwersi i'w dysgu er mwyn sicrhau nad yw'n digwydd eto.

Mae na "nifer o newidiadau" wedi eu gwneud meddai.

"Yn dilyn casgliad y crwner, mi fydd y Bwrdd Iechyd nawr yn ystyried casgliadau'r Crwner ac yn parhau i gyflwyno'r newidiadau sydd eu hangen er mwyn dod i'r afael gyda unrhyw fethiannau yn y gwasanaeth."

Straeon perthnasol