Grant £385,000 i adnewyddu eglwysi hynafol Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Disgrifiad o’r llun,
Mae eglwys Sant Mihangel, Abergele ymhlith y safleoedd i elwa

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi cyhoeddi fod grant o £385,000 ar gael i adnewyddu eglwysi hynafol Cymru, er mwyn sicrhau eu dyfodol drwy alluogi gwaith adnewyddu sydd ei angen ar frys.

Mae'r grant yn golygu y gall gwaith cynnal a chadw hanfodol i adnewyddu'r adeiladau ddechrau er mwyn gwella'r cyfleusterau presenol a gwneud yr Eglwysi yn fwy addas at ddefnydd y gymuned ehangach.

Yr Eglwysi fydd yn derbyn y grantiau fydd:

Eglwys Yr Aml-saint, Rhydaman

Mae £117,00 wedi ei ddynodi i'r Eglwys sydd wedi ei restru fel adeilad gradd II er mwyn atgyweirio tŵr y cloc, a godwyd er coffa am y rhai a gollodd eu bywydau yn ystod y rhyfel mawr.

Eglwys Mathry, Hwlffordd

Mae'r adeilad gradd II yma, sydd wedi ei leoli ar ffordd y bererindod draddodiadol i Gadeirlan Tŷ Ddewi wedi derbyn grant o £87,000 i wneud gwellianau brys i gorff yr Eglwys.

Ffynhonnell y llun, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Disgrifiad o’r llun,
Mae Canolfan Gristnogol y Brenin, Yr Wyddgrug, wedi derbyn dros £110,000

Canolfan Gristnogol y Brenin, Yr Wyddgrug

Adeiladwyd yr adeilad gradd II yma fel capel Wesleaidd yn 1828, ac maent wedi derbyn £110,300 o grant i adnewyddu'r nenfwd, sydd mewn perygl o ddymchwel yn ei stâd bresennol.

Eglwys Sant Mihangel, Abergele

Mae grant o £71,100 wedi ei ddynodi i eglwys sydd a'i gwreiddiau yn y 12fed ganrif ac wedi ei restru fel adeilad gradd II er mwyn caniatau i waith sefydlogi'r tŵr ddechrau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol