Terfyn cyflymder 20mya i ysgolion Sir y Fflint

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd arwyddion priodol yn cael eu gosod yn ystod mis Gorffenaf

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cael cymeradwyaeth gan lywodraeth Cymru i osod terfyn cyflymder o 20mya ar y ffyrdd y tu allan i bob ysgol yn y sir.

Bydd y gwaith o godi'r arwyddion priodol yn dechrau yn ystod mis Gorffenaf.

Yn ol y cyngor, bydd yr holl waith wedi'i gwblhau erbyn i'r ysgolion ailagor ar ôl gwyliau'r haf.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Bernie Attridge ei fod yn bleser cael gosod y terfynau newydd.

"Yn dilyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gennyf gyhoeddi y gall y gwaith o osod yr arwyddion 20mya ddechrau'n awr.

"Bydd y trefniadau newydd yn ein helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd drwy sicrhau bod gyrwyr yn fwy ymwybodol o leoliad ysgolion ac yn gyrru'n arafach."