Technoleg yn ail-adeiladu hanes castell Caerffili

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr adeilad ei godi yn 1268 gan Gilbert de Clare

Mae cyfle i bobl weld castell fwyaf Cymru yn cael ei ail-adeiladu, drwy ddefnyddio technoleg delweddau cyfrifiadurol.

Gall bobl weld sut y byddai castell Caerffili wedi edrych yn y 14eg ganrif, pan lwyddodd i oroesi ymosodiad gan 10,000 o wrthryfelwyr Cymreig.

Y corff sy'n gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol, Cadw, sy'n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddangos y castell yn cael ei hail-adeiladu.

Dyma'r fideo gyntaf mewn cyfres fydd yn dangos sut oedd safleoedd hanesyddol yn arfer edrych.

'Denu cynulleidfa wahanol'

Disgrifiad,
Castell Caerffili

Mae'r fideo yn dangos y system amddiffyniad o greu sawl haen o waliau o fewn y castell, system oedd yn cael ei ffafrio gan yr adeiladwr, Gilbert de Clare.

Yn y fideo, mae'n bosib gweld rhannau o'r hen gastell sydd wedi eu dymchwel erbyn heddiw, tra bod y twr de-ddwyreiniol yn cael ei osod yn syth unwaith eto.

Dywedodd ceidwad y castell, Tom Payne, bod hwn yn gynllun newydd.

"Gallaf weld hwn yn denu cynulleidfa wahanol, cenhedlaeth sydd wedi arfer hefo gemau cyfrifiadurol.

"Pan rydyn ni wedi cael lluniau o'r adeilad yn y gorffennol, maen nhw'n wych, ond gyda'r fideo fe allwch chi fynd ar daith."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd ceidwad y castell, Tom Payne: "Y bwriad yw dod a'r castell yn fyw."
Disgrifiad o’r llun,
Drwy ddefnyddio'r dechnoleg, mae un o dyrau'r castell sy'n gwyro wedi ei sythu

'Hanesyddol gywir'

Yr animeiddiwr Chris Marshall oedd yn gyfrifol am greu'r darluniau.

"Roedd sawl her - y cyntaf oedd gwneud yn siŵr ei fod mor hanesyddol gywir a phosib," meddai.

"Fy nhasg gyntaf oedd mynd i'r castell i wneud fy ymchwil fy hun, ac yna fe wnaethon ni ofyn i'r arbenigwyr roi pa bynnag wybodaeth yr oedden nhw'n gallu, gan gynnwys dehongliadau o sut oedden nhw'n credu y byddai wedi ei edrych pan gafodd ei adeiladu."

Ychwanegodd bod y dechnoleg oedd ei angen i greu darluniau o'r fath nawr ar gael i bobl yn eu cartrefi.

"Does dim byd i ddal pobl yn ol - roedd hwn yn faes arbenigol 10 neu 15 mlynedd yn ol," meddai.

"Mae meddalwedd dylunio 3D nawr yn golygu bod yr offer yn hawdd i'w ddefnyddio ar lefel eithaf syml."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol