BBC Cymru Fyw

Technoleg yn ail-adeiladu hanes castell Caerffili

Published
image captionCafodd yr adeilad ei godi yn 1268 gan Gilbert de Clare

Mae cyfle i bobl weld castell fwyaf Cymru yn cael ei ail-adeiladu, drwy ddefnyddio technoleg delweddau cyfrifiadurol.

Gall bobl weld sut y byddai castell Caerffili wedi edrych yn y 14eg ganrif, pan lwyddodd i oroesi ymosodiad gan 10,000 o wrthryfelwyr Cymreig.

Y corff sy'n gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol, Cadw, sy'n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddangos y castell yn cael ei hail-adeiladu.

Dyma'r fideo gyntaf mewn cyfres fydd yn dangos sut oedd safleoedd hanesyddol yn arfer edrych.

'Denu cynulleidfa wahanol'

media captionCastell Caerffili

Mae'r fideo yn dangos y system amddiffyniad o greu sawl haen o waliau o fewn y castell, system oedd yn cael ei ffafrio gan yr adeiladwr, Gilbert de Clare.

Yn y fideo, mae'n bosib gweld rhannau o'r hen gastell sydd wedi eu dymchwel erbyn heddiw, tra bod y twr de-ddwyreiniol yn cael ei osod yn syth unwaith eto.

Dywedodd ceidwad y castell, Tom Payne, bod hwn yn gynllun newydd.

"Gallaf weld hwn yn denu cynulleidfa wahanol, cenhedlaeth sydd wedi arfer hefo gemau cyfrifiadurol.

"Pan rydyn ni wedi cael lluniau o'r adeilad yn y gorffennol, maen nhw'n wych, ond gyda'r fideo fe allwch chi fynd ar daith."

image captionDywedodd ceidwad y castell, Tom Payne: "Y bwriad yw dod a'r castell yn fyw."
image captionDrwy ddefnyddio'r dechnoleg, mae un o dyrau'r castell sy'n gwyro wedi ei sythu

'Hanesyddol gywir'

Yr animeiddiwr Chris Marshall oedd yn gyfrifol am greu'r darluniau.

"Roedd sawl her - y cyntaf oedd gwneud yn siŵr ei fod mor hanesyddol gywir a phosib," meddai.

"Fy nhasg gyntaf oedd mynd i'r castell i wneud fy ymchwil fy hun, ac yna fe wnaethon ni ofyn i'r arbenigwyr roi pa bynnag wybodaeth yr oedden nhw'n gallu, gan gynnwys dehongliadau o sut oedden nhw'n credu y byddai wedi ei edrych pan gafodd ei adeiladu."

Ychwanegodd bod y dechnoleg oedd ei angen i greu darluniau o'r fath nawr ar gael i bobl yn eu cartrefi.

"Does dim byd i ddal pobl yn ol - roedd hwn yn faes arbenigol 10 neu 15 mlynedd yn ol," meddai.

"Mae meddalwedd dylunio 3D nawr yn golygu bod yr offer yn hawdd i'w ddefnyddio ar lefel eithaf syml."