Diffynnydd achos saethu Casnewydd 'yn dioddef iselder'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Christopher Parry yn gwadu llofruddio ei wraig Caroline, ond yn cyfaddef cyhuddiad o ddynladdiad

Mae seiciatrydd wedi dweud wrth achos llys dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio ei wraig bod y diffynnydd wedi bod, ac yn parhau i, ddioddef o iselder difrifol.

Clywodd y llys gan Dr Emma Clark, seiciatrydd ymgynghorol sydd wedi holi Christopher Parry ar sawl achos.

Mae Mr Parry wedi ei gyhuddo o saethu ei wraig, Caroline Parry, yn farw y tu allan i'w chartref yn Seabreeze Avenue ar Awst 8 y llynedd.

Mae Mr Parry yn gwadu'r cyhuddiad, ond mae yn cyfaddef dynladdiad.

Symptomau iselder

Clywodd Llys y Goron Casnewydd bod cofnodion meddygol Mr Parry yn dangos ei fod wedi cael triniaeth am salwch meddwl ac iselder am dros 10 mlynedd.

Roedd wedi dioddef sawl symptom gan gynnwys salwch iselder ac Anhwylder Straen wedi Trawma (PTSD) yn dilyn damwain car.

Ym mis Ebrill 2013, rai misoedd cyn y llofruddiaeth honedig, roedd ei feddyg teulu wedi nodi symptomau iselder yn Mr Parry ar ôl i'w wraig ei adael.

Dywedodd Dr Clark bod Mr Parry wedi dweud wrthi am y rhesymau dros wneud yr hyn wnaeth ar Awst 8 y llynedd.

Yn ôl Mr Parry, nid oedd yn gallu cario ymlaen bellach, ac roedd am ddangos i'w wraig faint oedd yn ei charu hi drwy ladd ei hun o'i blaen.

Dywedodd wrth Dr Clark: "Dyna'r peth mwyaf allwch chi wneud i ddangos eich bod chi'n eu caru nhw."

Roedd Mr Parry wedi dweud bod y diwrnod yn "teimlo fel breuddwyd", a'i fod wedi meddwl am beth i ddweud wrthi cyn lladd ei hun.

Salwch 'difrifol'

Dywedodd Dr Clark wrth y llys: "Rydw i o'r farn ei fod yn, ac yn parhau i, ddioddef o salwch iselder difrifol."

Dywedodd ei bod yn credu i Mr Parry gael ei effeithio gan gyflwr ei feddwl ar Awst 8, a bod ei salwch meddwl yn ddigon i amharu ar ei allu i wneud penderfyniad rhesymol.

Ychwanegodd bod gan Mr Parry nyrs gydag ef yr holl amser ers gadael yr ysbyty oherwydd y perygl iddo ladd ei hun, a'i fod yn derbyn y dos uchaf o feddyginiaeth i drin iselder.

Wrth gael ei chroesholi, cytunodd Dr Clark nad oedd nodiadau meddyg teulu Mr Parry i ddangos ei fod yn ystyried lladd ei hun cyn Awst 8.

Dywedodd yr erlynydd, Malcolm Mather-Lees, mai'r unig dystiolaeth o iselder oedd beth oedd Mr Parry wedi ei ddweud, ac awgrymodd y gallai fod yn dweud celwydd.

Dywedodd Dr Clark nad oedd hi'n credu bod y diffynnydd yn dweud celwydd, ac mai "ei fwriad oedd lladd ei hun ac roedd yn agos iawn at wneud".

Atebodd Mr Mather-Lees: "Ei fywyd ef, nid bywyd ei wraig - newidiodd rhywbeth."

Mae Christopher Parry yn gwadu llofruddio Caroline Parry, ond yn cyfaddef dynladdiad.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol