Parc Menai: 'Drewdod difrifol'

Dyn yn dal ei drwyn Image copyright Getty Images
Image caption Drewdod difrifol ym Mharc Menai, ger Bangor

Mae busnesau ym mharc busnes Parc Menai, ger Bangor yn dweud eu bod nhw'n gorfod ymdrin â "drewdod ofnadwy" o waith trin gwastraff Treborth gerllaw.

Mae'n nhw wedi dweud wrth raglen Taro'r Post nad ydyn nhw'n gallu agor ffenestri na drysau, a bod yr arogl diweddar yn waeth nag erioed.

Mae dros 80 o fusnesau wedi eu lleoli yn y parc busnes ac mae pryderon y bydd rhai ohonyn nhw'n symud i leoliad arall oherwydd y drewdod.

Dywedodd Cefin Roberts, cyd-gyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy, bod yr arogl yn "anioddefol" gan achosi i rai o'r plant deimlo'n ben-ysgafn neu deimlo'n sâl.

Yn ôl Mr Roberts pan mae'r disgyblion yn cyrraedd Ysgol Glanaethwy mae rhai ohonynt bron â chyfogi oherwydd effaith y drewdod.

'Ers blynyddoedd lawer'

Dywedodd bod y broblem drewdod wedi bodoli ym Mharc Menai ers blynyddoedd lawer, gydag arogl annymunol yn y parc busnes pan symudodd Ysgol Glanaethwy i Barc Menai yn 1995.

Ond mae'r broblem wedi gwaethygu yn ddiweddar, gyda'r drewdod i'w arogli'n amlach a'r arogl ei hun yn fwy difrifol.

Gyda mwy a mwy o fusnesau yn dod i'r parc busnes, mae mwy a mwy o gwynion ynglŷn â'r drewdod, ond mae Mr Roberts yn dweud nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw eglurhad am y drewdod.

Mae cwmni Dŵr Cymru wedi dweud wrth y rhaglen: "Rydym wedi bod yn monitro'r sefyllfa o ran y drewdod, ac eisoes wedi buddsoddi £300,000 rhwng Tachwedd 2013 a Mawrth 2014 ar uwchraddio'r broses o drin gwastraff ar y safle er mwyn lleihau'r arogl.

"Mae buddsoddiad ychwanegol ar waith a byddwn yn ymgynghori gyda thrigolion a busnesau lleol yn yr wythnos nesaf er mwyn egluro ein cynlluniau."