Parc Menai: 'Drewdod difrifol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Drewdod difrifol ym Mharc Menai, ger Bangor

Mae busnesau ym mharc busnes Parc Menai, ger Bangor yn dweud eu bod nhw'n gorfod ymdrin â "drewdod ofnadwy" o waith trin gwastraff Treborth gerllaw.

Mae'n nhw wedi dweud wrth raglen Taro'r Post nad ydyn nhw'n gallu agor ffenestri na drysau, a bod yr arogl diweddar yn waeth nag erioed.

Mae dros 80 o fusnesau wedi eu lleoli yn y parc busnes ac mae pryderon y bydd rhai ohonyn nhw'n symud i leoliad arall oherwydd y drewdod.

Dywedodd Cefin Roberts, cyd-gyfarwyddwr Ysgol Glanaethwy, bod yr arogl yn "anioddefol" gan achosi i rai o'r plant deimlo'n ben-ysgafn neu deimlo'n sâl.

Yn ôl Mr Roberts pan mae'r disgyblion yn cyrraedd Ysgol Glanaethwy mae rhai ohonynt bron â chyfogi oherwydd effaith y drewdod.

'Ers blynyddoedd lawer'

Dywedodd bod y broblem drewdod wedi bodoli ym Mharc Menai ers blynyddoedd lawer, gydag arogl annymunol yn y parc busnes pan symudodd Ysgol Glanaethwy i Barc Menai yn 1995.

Ond mae'r broblem wedi gwaethygu yn ddiweddar, gyda'r drewdod i'w arogli'n amlach a'r arogl ei hun yn fwy difrifol.

Gyda mwy a mwy o fusnesau yn dod i'r parc busnes, mae mwy a mwy o gwynion ynglŷn â'r drewdod, ond mae Mr Roberts yn dweud nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw eglurhad am y drewdod.

Mae cwmni Dŵr Cymru wedi dweud wrth y rhaglen: "Rydym wedi bod yn monitro'r sefyllfa o ran y drewdod, ac eisoes wedi buddsoddi £300,000 rhwng Tachwedd 2013 a Mawrth 2014 ar uwchraddio'r broses o drin gwastraff ar y safle er mwyn lleihau'r arogl.

"Mae buddsoddiad ychwanegol ar waith a byddwn yn ymgynghori gyda thrigolion a busnesau lleol yn yr wythnos nesaf er mwyn egluro ein cynlluniau."