14 mlynedd o garchar i arweinydd Tystion Jehofa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Fe wadodd Mark Sewell y cyhuddiadau iddo ymosod ar ferched rhwng 1987 a 1995

Mae un o arweinwyr eglwys Tystion Jehofa yn Y Barri wedi ei garcharu am 14 mlynedd ar ôl iddo ymosod yn rhywiol ar ferched ifanc yn yr eglwys.

Yn Llys y Goron Merthyr Tudful cafwyd Mark Sewell, 53 oed, yn euog o wyth trosedd rhywiol. Clywodd y llys iddo dreisio un wraig, a cham drin yn rhywiol nifer o ferched ifanc.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd dywedodd y Barnwr Richard Twomlow: "Roeddech mewn swydd o ymddiriedaeth fel aelod blaenllaw o'r eglwys.

"Doedd eich dioddefwyr ddim yn teimlo eu bod yn rhydd i son am eu profiadau oherwydd eich swydd gyfrifol yn yr eglwys. Nid ydych wedi dangos unrhyw edifeirwch o gwbl."

Statws uchel

Clywodd y llys bod Sewell yn aelod uchel ei barch yn yr eglwys - ac yn ôl yr erlyniad fe fanteisiodd ar ei statws i "ecsploetio a cham-drin" gwragedd a phlant yn yr eglwys.

Dywedodd Sarah Waters ar ran yr erlyniad: "Fe ddefnyddiodd ei statws uchel ymhlith cynulleidfa'r Tystion Jehofa i ymddwyn mewn ffordd amhriodol yn rhywiol gyda merched. Fe ddefnyddiodd ei ddylanwad dros gyfnod o flynyddoedd er mwyn cam drin merched yn rhywiol."

Yn ystod yr achos fe glywodd y llys fod arweinwyr yr eglwys wedi gorchymyn y merched i beidio siarad am y digwyddiadau, a pan gafodd yr achos ei ystyried gan bwyllgor disgyblu yn yr eglwys, cafodd Sewell ei glirio o'r cyhuddiadau.

Dywedodd un o'r dioddefwyr: "Roeddwn i'n teimlo fy mod wedi cael fy chwalu. Roedd e fel roedd ganddo rym dros bawb a doedd neb yn gallu gweld y gwir heblaw am fi".

Mae eglwysi Tystion Jehofa wedi eu cofrestru fel elusennau. Mae'r Comisiwn Elusennau wedi dweud eu bod yn ymchwilio i'r achos.