Arthur Jones: Cameron yn addo cymorth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeffrey Jones
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Arthur Jones o Ddinbych ers 19 Mehefin

Mae David Cameron wedi addo gwneud "popeth y galla'i" i ddod o hyd i bensiynwr o Ddinbych sydd ar goll ar ynys Creta.

Does neb wedi gweld Arthur Jones, 73 oed, ers Mehefin 19 - ddeuddydd wedi iddo gyrraedd Creta ac anfon cerdyn post i'w deulu yn dweud ei fod o'n mynd ar daith gerdded.

Brynhawn dydd Mercher, fe ddywedodd Mr Cameron y byddai'n trafod gyda'r Swyddfa Dramor i wneud yn siŵr fod cymorth ar gael.

Yr AS lleol Chris Ruane gododd y pwnc. Fe ddywedodd Mr Ruane bod teulu Mr Jones yn "poeni'n eithriadol" ers iddo ddiflannu.

Fe ofynnodd i Mr Cameron sicrhau fod y Swyddfa Dramor yn parhau i wneud y gwaith gwych o gyfathrebu gyda'r awdurdodau yng Ngroeg "i wneud yn siŵr fod Arthur yn cael ei ganfod".

Meddai'r prif weinidog: "Yn bendant, fe wna'i bopeth y galla'i i roi cymorth i chi â'ch etholwr - fe wna'i drafod gyda'r Swyddfa Dramor am y cymorth sy'n cael ei roi ac unrhyw beth arall y gallan nhw ei wneud."

Teithwyr

Fore Mercher, fe apeliodd Heddlu'r Gogledd ar deithwyr i Greta i roi gwybod iddyn nhw am unrhyw beth allai helpu'r ymgyrch i chwilio am Arthur Jones.

Mae swyddogion o'r llu yn rhoi cymorth i heddlu'r ynys.

Ddydd Mawrth, fe ddywedodd teulu Mr Jones eu bod nhw'n gobeithio y byddai apêl teledu yng Nghreta yn arwain at ragor o wybodaeth.

Roedd Mr Jones, sy'n gerddwr brwd, yn aros mewn gwesty yn ninas Chania.

Er ei gynlluniau, roedd ei offer cerdded yn dal yn ei ystafell yn y gwesty.

Pamffledi

Fe ddywedodd y Ditectif Sarjant Haydn Williams o Heddlu'r Gogledd: "Mae Arthur yn gerddwr brwd, a gallai fod unrhyw le ar yr ynys. Mae Heddlu Creta a theulu Arthur yn fwyfwy pryderus am ei les.

"Rwy'n gobeithio y bydd ein hapêl yn cael ei weld gan deithwyr oedd ar yr ynys rhwng Mehefin 17 a 24, all fod â gwybodaeth amdano.

"Rwyf hefyd yn apelio ar unrhyw un sy'n bwriadu ymweld â Chreta yn y dyfodol agos i gofio am Arthur, a rhoi unrhyw wybodaeth i heddlu ar yr ynys.

"Mae teulu Arthur yn cael eu cefnogi gan Heddlu'r Gogledd, a dw i'n siŵr y bydden nhw'n ddiolchgar iawn am gymorth y cyhoedd."

Mae Mr Jones yn 5'6", a chanddo wallt byr, llwyd a mwstash llwyd.

Mae ei fab, Jeff wedi bod yn dosbarthu 1,000 o bamffledi ar yr ynys, gan obeithio y bydd teithwyr o Brydain yn cofio gweld Mr Jones.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol