Dyn 77: Marw ar ol i goeden ddisgyn arno.

Cyhoeddwyd

Clywodd cwest yng Nghaernarfon bod dyn 77 oed wedi marw ar ôl cael iddo gael ei daro gan goeden conwydd yn ystod storm enbyd.

Yn ystod y stormydd ym Mis Chwefror bu gwyntoedd 100 milltir yr awr yn achosi difrod mawr yn yr ardal. Bu farw Robert Thomas, o ardal Caeathro, Caernarfon ar ol iddo gael ei daro gan gan goeden yn ei ardd. Cludwyd Mr Thomas i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anaf difrifol i'w ben, cyn cael ei drosglwyddo i uned arbenigol yn Stoke-on-Trent. Yno, bu farw'r diwrnod wedyn.

Cofnododd y crwner Nicola Jones ei fod wedi marw yn ddaweiniol.

Meddai: "Roedd y tywydd yn ddifrifol gyda stormydd a gwyntoedd uchel o 100 milltir yr awr mewn rhannau o Wynedd. Cafodd Mr Thomas ei daro gan goeden conwydd mawr ac roedd yn gaeth o dan y goeden."

'Clec uchel'

Yn y gwrandawiad dywedodd ei weddw Jean, eu bod wedi bod adref yn gwylio'r teledu pan benderfynodd Mr Thomas ei bod yn amser i roi yr ieir yn ôl mewn cwt. Ni allai ddod o hyd i un ohonyn nhw ac aeth Mrs Thomas allan i roi help llaw iddo.

Yna, clywodd Mrs Thomas, glec uchel a gwelodd ei gŵr yn gaeth o dan y goeden. Oherwydd y storm doedd llinell ffôn y tŷ ddim yn gweithio. Gwaeddodd Mrs Thomas am gymorth a daeth cymdogion allan i'w helpu.

Straeon perthnasol