Arthur Jones: Amheuon o drosedd

Cyhoeddwyd

Mae mab dyn 73 oed sydd ar goll yn ynys Creta wedi awgrymu y gallai trosedd fod yn gyfrifol am ddiflaniad ei dad.

Does neb wedi gweld Arthur Jones ers iddo fynd i gerdded tra ar ei wyliau ar yr ynys ar Mehefin 19.

Daeth ei deulu i wybod bod rhywbeth o'i le wedi iddo fethu â dychwelyd gartref ar yr awyren roedd i fod wedi ei dal.

Mae ei fab, Jeff Jones hefyd wedi beirniadu'r ffordd mae heddlu Groeg wedi bod yn cynnal yr ymchwiliad.

Dywedodd: "Ry'n ni ond yn teimlo y byddai'n well petai swyddog o Heddlu Gogledd Cymru yma i helpu.

"Roedd llawer o dyfiant yn y gwesty lle'r oedd yn aros ond wnaeth yr heddlu mond chwilio rownd y perimedr a wnaethon nhw ddim ddefnyddio cŵn hyd yn oed.

"Yr hiraf mae hyn yn mynd ymlaen gyda dim byd yn digwydd ry'n ni gyd yn dechrau meddwl, neu amau - oes yna chwarae budr?"

Ychwanegodd: "Mae'r holl beth yn rhyfedd iawn, iawn."

Cefnogaeth i'r teulu

Disgrifiad o’r llun,
Mae dros 1,000 o daflenni wedi cael eu dosbarthu i bobl ar yr ynys

Nos Iau, union bythefnos ers ei ddiflaniad, fe gafodd gwylnos ei chynnal yn nhref Dinbych a daeth rhyw 250 o bobl i ddangos eu cefnogaeth i deulu Arthur.

Mae Gwyneth Kensler yn gynghorydd lleol, a dywedodd wrth y BBC:

"Roeddwn wastad yn siarad efo Arthur pan roeddwn i'n ei basio ar y stryd. Roeddem yn cael sgwrs o dro i dro, ac roedd ganddo wastad wen hyfryd. Mae colled mawr yn y dref hebddo ac mae'r gymuned gyfan yn awyddus i ddangos eu cefnogaeth i'w deulu."

Un arall sy'n adnabod Arthur yw Paul Evans, a ddywedodd am ei ffrind: "Un o gymeriadau mwyaf y dref 'ma swni'n ei ddweud. Roedd wastad yn barod i wneud rhywbeth i unrhyw un.

"Roedd wrth ei fodd yn mynd i fyny ac i lawr y dref yn ei feic modur tair olwyn a'r sidecar. Mae'n ddyn arbennig iawn ac yn uchel ei barch gan bawb."

'Cymuned'

Fe wnaeth un o gynghorwyr arall y dref, Medwyn Williams, hefyd son am sut mae pawb yn gobeithio gweld Arthur yn dychwelyd: "'Dw i'n adnabod Arthur ers blynyddoedd. Roedden ni yn gwasanaethu ym Mataliwn y Ffiwsilwyr Cymreig efo'n gilydd am flynyddoedd.

"Ond dwi'n ei adnabod o'n well fel cymeriad o'r dref ac fel beiciwr. Fel finnau roedd yn reidio ar benwythnosau ac i Rali'r Ddraig bob blwyddyn.

"Mae Arthur yn gymeriad mae pawb yn ei nabod, ac os nad ydyn nhw'n adnabod o'n dda, mae pawb yn Ninbych yn ymwybodol ohono. Dyna pam mae gymaint o bobl wedi dod i roi cefnogaeth i'r teulu yn y wylnos. Ac wrth gwrs mae pawb yn gobeithio y daw adref yn ddiogel."

Roedd Mr Jones wedi anfon cerdyn post at ei deulu yn dweud ei fod yn bwriadu mynd ar daith gerdded.

Yn ôl ei deulu mae'n ddyn ffit a chryf sy'n aml yn mynd i gampio ac ar deithiau cerdded. Ond roedd y cyfarpar y byddai wedi eu defnyddio ar gyfer taith o'r fath fel arfer yn dal yn ei ystafell yn y gwesty.

Straeon perthnasol