BBC Cymru Fyw

Codi'r Pafiliwn Pinc

Published
image copyrightAled Llywelyn

Mae'r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni yn prysur fynd rhagddynt, wrth i'r Pafiliwn Pinc gael ei godi ar y Maes ym Mharc Arfordirol Llanelli.

Mae gan yr awyr uwchben tref Llanelli chwech o dyrrau newydd erbyn hyn ac fe fydd y rhain yn aros yno tan ar ôl y Brifwyl, sy'n cael ei chynnal ddechrau mis Awst.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, "Ychydig dros bedair wythnos sydd i fynd cyn y bydd yr Eisteddfod yn cychwyn eleni.

"Fe'i cynhaliwyd yn Sir Gâr y tro diwethaf yn 2000, ac mae cefnogaeth a chymorth y bobl leol a'r gwirfoddolwyr wedi bod yn ardderchog dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Mae codi'r pafiliwn pinc - sy'n symbol eiconig o ddiwylliant Cymru - yn arwydd pellach bod y trefniadau ar gyfer yr wythnos yn dod ynghyd, a rydym i gyd yn edrych ymlaen am wythnos i'w chofio yn yr ardal ddechrau Awst."

Mae trefnwyr yn gobeithio y bydd yr Eisteddfod - un o wyliau celfyddydol mawr y byd - yn denu tua 150,000 o ymwelwyr i ardal Sir Gâr dros gyfnod y Brifwyl.

image copyrightAled Llywelyn
image copyrightAled Llywelyn