Ymosodiad: llanc 14 o flaen Llys yr Ynadon

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i honiad o ymosodiad a ddigwyddodd am oddeutu 18:00 ddydd Mawrth.

Roedd dynes 50 oed yn mynd â'i chi am dro ym mhentref Angle, Sir Benfro pan ddaeth ar draws bachgen yn ei arddegau, a oedd hefyd yn cerdded gyda chŵn mewn man a elwir yn lleol yn 'hall walk'.

Fe ddisgynodd y ddynes tua troedfedd ar greigiau islaw'r llwybr yn ystod yr ymosodiad honedig.

Cafodd swyddogion yr heddlu ac ambiwlans eu galw i'r lleoliad, ac fe gludwyd y ddynes mewn hofrenydd i Ysbyty Llwynhelyg gydag anafiadau difrifol, ond ni chredir i'w hanafiadau beryglu ei bywyd.

Mae llanc 14 oed wedi ei arestio a'i gyhuddo o ymosod ar y ddynes ac mi fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Llanelli ddydd Iau.

Mae'r heddlu yn annog unrhyw un a welodd y digwyddiad neu sydd ag unrhyw wybodaeth a allai fod o gymorth i'r ymchwiliad gysylltu â nhw ar 101, neu i ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.