Wrecsam: Dyn 34 yn y ddalfa yn dilyn lladrad mewn siop

Cyhoeddwyd

Mae dyn 34 oed yn y ddalfa yn dilyn lladrad mewn siop yn Nhanyfron Wrecsam am 9:38 y bore.

Mae aelod benywaidd o'r staff mewn sioc ar ôl iddi gael ei fygwth â chyllell.

Mi adawodd y troseddwr efo arian parod, alcohol a sigaréts yn ei feddiant.

Cafodd yr heddlu ei galw ac yn dilyn ymholiadau cafodd dyn ei arestio yn fuan wedyn.

Cadarnhaodd yr Arolygydd Ditectif Neil Harrison o CID Wrecsam fod dyn yn y ddalfa a bod eu hymholiadau yn parhau.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod RC14100478 neu Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555111.