Cynghorau angen hybu gwyliau byr i ofalwyr

Cyhoeddwyd

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn dweud bod nifer o ofalwyr ddim yn sylweddoli bod yn rhaid i'w cynghorau lleol ddarparu gwybodaeth am wyliau byr.

Mae'r gwyliau ar gyfer plant gyda anableddau. Mae Keith Towler yn dweud ei fod yn bryderus am y nifer sydd wedi gorfod brwydro i gael y ddarpariaeth yma.

"Dw i wedi cyfarfod nifer o bobl broffesiynol sydd yn gweithio mewn awdurdodau lleol ac maen nhw wedi derbyn y neges bod angen i'r wybodaeth fod yn fwy eang.

"Peidiwch cuddio hyn ar eich gwefan. Gwnewch o yn fwy gweladwy, dewch o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud."

Ychwanegodd bod angen cydnabod bod teuluoedd â phlant anabl yn byw bywydau prysur.

"Mae hon yn swydd 24/7 felly mae cael gwasanaethau a chefnogaeth i deuluoedd yn golygu bod rhaid i ni wneud mwy, eto."

Profiad da

Mi aeth y comisiynydd ati i edrych ar y sefyllfa yn ystod y misoedd diwethaf ac mae adroddiad wedi ei gyhoeddi ar y mater.

Y prif gasgliadau oedd bod gwyliau byr yn brofiad pleserus i blant a phobl ifanc. Ond roedd bron i 50% o'r rhai a holwyd yn dweud nad oedden nhw wedi cael digon o wybodaeth ynglŷn â'r hyn fydden nhw yn ei wneud yn ystod y gwyliau.

Doedd mwy na 40% o rieni ddim yn gwybod pa fath o wyliau oedd ar gael ar eu cyfer yn eu hardaloedd.

Doedd 69% o'r rhieni neu ofalwyr gafodd eu holi ddim yn gwybod bod yn rhaid i'w cyngor son am y gwasanaeth gwyliau byr.