Gweinidog o flaen llys am droseddau rhyw

Cyhoeddwyd

Mae gweinidog o Sir Gaerfyrddin wedi dweud y bydd yn pledio'n ddieuog i gyhuddiad hanesyddol o drosedd rhywiol yn erbyn plentyn.

Fe siaradodd Gwyn Ieuan Morgan o Dre-ioan ond i gadarnhau ei enw yn ystod gwrandawiad yn Llys y Goron Abertawe.

Mae'r gweinidog 82 mlwydd oed wedi'i gyhuddo o ymosod yn anweddus ar fachgen dan 14 oed.

Roedd yn arfer arwain yng nghapeli Bryn Iwan Cynwyl Elfed a Moreia Blaenwaun.

Dywedodd ei fargyfreithiwr Elwen Evans QC y gallai fod rhai problemau oherwydd nad yw iechyd Mr Morgan rhy dda.

Mae wedi'i ryddhau ar fechnïaeth tan y gwrandawiad nesaf fis Hydref. Bydd yr achos yn ei erbyn yn para am dridiau yn dechrau ym mis Chwefror.

Straeon perthnasol