Cwest Hywel Hughes: 'mi allai mwy o bobl farw'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Hywel Hughes yn 2003

Os na fydd Heddlu'r Gogledd yn gwella'u dulliau o hyfforddi swyddogion mi allai mwy o bobl farw.

Dyna rybudd y crwner wnaeth gynnal cwest i ddyn o Fangor a fu farw ar ôl cael ei arestio gan yr heddlu.

Roedd Karon Monaghan QC yn cyfeirio at achos Hywel Hughes, 32 oed, a fu farw yn dilyn digwyddiad y tu allan i glwb nos Joop ym Mangor ym mis Mai 2003.

Ychwanegodd y dylai'r heddlu wella'r hyfforddiant a roddir i swyddogion am "fygu lleoliadol".

Ceir heddlu

Mae hi hefyd yn rhybuddio bod dyluniad rhai ceir heddlu yn atal gallu swyddogion i weld a chlywed carcharor.

Mae hi hefyd yn galw am newidiadau mewn hyfforddiant staff diogelwch a staff wrth ddrysau clybiau nos.

Ymatebodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd, Gareth Pritchard, ddydd Gwener: "Gallwn gadarnhau ein bod wedi derbyn copi o'r adroddiad y prynhawn yma ac yn ystyried ei gynnwys."

Clywodd y cwest fis diwethaf bod gweithredoedd dau aelod o'r heddlu wedi cyfrannu at farwolaeth Mr Hughes.

Ar ôl cael ei daflu allan o'r clwb nos, cafodd ei gludo i orsaf heddlu Caernarfon, ac yna Ysbyty Gwynedd, lle bu farw.

Daeth y rheithgor i'r casgliad bod swyddogion wedi methu asesu Mr Hughes yn y lleoliad, wedi methu ei roi yn y safle adfer, wedi methu â rhoi cymorth cyntaf ar unwaith, wedi methu â galw am ambiwlans neu i fynd ag ef i'r ysbyty, ac wedi methu â'i roi yn y car heddlu mewn sefyllfa lle'r oedd ei lwybrau anadlu yn parhau ar agor.

Straeon perthnasol