'Help Hollie': mwy yn cofrestru i roi trawsblaniad mêr esgyrn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hollie Clark angen trawsblaniad mêr esgyrn

Mae ymgyrch i achub bywyd merch wyth oed wedi golygu bod 'na gynnydd wedi bod yn y nifer sydd yn cofrestru i roi trawsblaniad mêr esgyrn yng Nghymru.

Mae apêl 'Help Hollie' wedi golygu bod 322 o bobl wedi rhoi eu henw ar y gofrestr yng Nghymru ym mis Mehefin.

Yn ôl yr elusen Anthony Nolan. 12 oedd wedi gwneud y llynedd.

Cafodd Hollie Clark o Gaerdydd wybod bod ganddi gyflwr prin mêr esgyrn ym mis Ebrill sydd yn golygu ei bod hi angen trawsblaniad.

Ers hynny mae ei rhieni, Laura a Stephen wedi bod yn trio cael mwy o enwau ar y gofrestr trwy ofyn i bobl dynnu lluniau o'u hunain gyda phâr o drôns ar eu pennau.

Ewythr Hollie wnaeth feddwl am y syniad. Roedd Hollie yn siarad hefo fo ar y ffôn ar ol cael triniaeth yn yr ysbyty.

"Mi wnaeth ei wncwl, Matthew roi trôns ar ei ben i wneud iddi chwerthin wrth siarad efo hi ar FaceTime.

"Mi wnaeth hynny ysgogi'r syniad am sut y gallen ni godi ymwybyddiaeth am Anthony Nolan mewn ffordd oedd yn hwyl ac yn bersonol i Hollie."

Cefnogaeth enwogion

Mae'r ymgyrch wedi bod yn boblogaidd gydag enwogion fel y cyflwynydd teledu Gethin Jones a'r chwaraewr rygbi Sam Warburton yn tynnu lluniau o'u hunain a'u rhoi nhw ar wefannau cymdeithasol.

Yn ôl Karen Archer o elusen Anthony Nolan mae hyn yn gwneud gwahaniaeth.

"Mae cefnogaeth pobl chwaraeon fel Sam Warburton yn enwedig yn amrhisiadwy er mwyn helpu i gyrraedd dynion ifanc.

"Mae hyn yn bwysig iawn am mai nhw yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o gael eu dewis. Ond dydyn nhw ond yn cynrychioli 14% o'r cofrestr."

Disgrifiad o’r llun,
Mi roddodd capten Cymru lun o'i hun yn gwisgo trôns ar ei ben ar wefan Twitter

Mae Hollie ar hyn o bryd yn cael trallwysiadau gwaed ond mae ei theulu yn gobeithio y bydd modd dod o hyd i roddwr mêr esgyrn.

Nid dim ond ymgyrch ar gyfer ei merch yw hwn meddai Mrs Clark.

"Yn amlwg mi ydyn ni wir eisiau ffeindio rhoddwr i Hollie. Ond nid jest ymgyrch ar ei chyfer hi yw hwn.

"Rydyn ni yn sylweddoli'r effaith allai hyn gael ar deuluoedd eraill yn yr un sefyllfa. Mae jest un rhoddwr ychwanegol yn medru trawsnewid bywyd rhywun."