Diffoddwyr i streicio am wyth diwrnod dros bensiynau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth aelodau orymdeithio fel rhan o streic ym mis Mai

Bydd diffoddwyr tân yng Nghymru a Lloegr yn streicio am wyth diwrnod yn olynol wrth i'r ffrae rhwng undebau a'r llywodraeth barhau.

Mae Undeb y Frigâd Dân yn anhapus gyda chynlluniau i gynyddu oed ymddeol diffoddwyr o 55 i 60 a chynyddu faint mae rhaid iddyn nhw gyfrannu at eu pensiynau.

Yn ôl yr undeb, mae'r cynlluniau yn "annerbyniol, anymarferol ac afrealistig".

Mae'r llywodraeth y DU yn mynnu bod y cynnig ymysg y rhai mwyaf hael o fewn y sector gyhoeddus.

Amseroedd

  • Bydd diffoddwyr yn streicio rhwng 06:00 - 08:00, a 17:00 - 19:00 o ddydd Llun Gorffennaf 14 hyd at ddydd Iau Gorffennaf 17.
  • Bydd streiciau pellach rhwng 06:00 - 08:00 ddydd Gwener, ac yna rhwng 23:00 - 01:00 nos Wener a nos Sadwrn.
  • Ddydd Sul, Gorffennaf 20, bydd streic rhwng 17:00 - 19:00.
  • Bydd y streiciau yn dod i ben ar ddydd Llun, Gorffennaf 21, gyda streiciau rhwng 06:00 - 08:00 a 17:00 a 19:00.

Dywedodd Matt Wrack, ysgrifennydd cyffredinol yr FBU: "Mae angen i'r llywodraeth ddeall na all ddiffoddwyr tan dderbyn cynlluniau fyddai'n cael effaith mor ddifrifol ar eu dyfodol, ar ddyfodol eu teuluoedd - a dyfodol y gwasanaeth tân ei hun."

Ychwanegodd: "Mae tair blynedd o drafod wedi dod i ddim gan fod y llywodraeth yn anfodlon cyfaddawdu neu hyd yn oed gwrando yn rhesymol er y dystiolaeth sy'n dangos na fydd eu cynllun yn gweithio.

'Cynnig hael'

"Mae cyfnodau byrrach o streicio wedi dangos pa mor gryf y mae diffoddwyr yn ei deimlo wrth leihau'r aflonyddwch i'r gwasanaeth dan, y cyhoedd a bywydau gwaith ein haelodau."

Cyn y streiciau diweddaraf, dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth bod y cynllun yn un o'r "mwyaf hael" yn y sector gyhoeddus.

Ym mis Mai, dywedodd llefarydd: "Bydd bron i dri chwarter yn gweld dim cynnydd i'w oed pensiwn yn 2015.

"O dan y cynllun newydd bydd diffoddwr sy'n ennill £29,000 yn parhau i allu ymddeol wedi gyrfa lawn yn 60, gyda phensiwn o £19,000 y flwyddyn, sy'n codi i £26,000 gyda phensiwn y wladwriaeth.

"Byddai pot pensiwn cyfatebol yn y sector breifat werth dros hanner miliwn o bunnoedd a byddai rhaid i ddiffoddwyr gyfrannu ddwywaith cymaint."

Straeon perthnasol