Cam cyntaf taith Cerddwn Ymlaen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Rhys Meirion yn arwain cerddwyr ar daith noddedig 200 milltir o amgylch Cymru

Mae wynebau cyfarwydd o Gymru yn cymryd eu cam cyntaf ar daith gerdded noddedig 200 milltir er budd Ambiwlans Awyr Cymru (AAC).

Arweinydd taith Cerddwn Ymlaen, fydd yn cael ei chynnal rhwng 5 a 12 Gorffennaf, yw'r tenor Rhys Meirion. Hon yw'r olaf mewn cyfres o dair taith noddedig sydd wedi eu trefnu.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r teithiau cerdded wedi codi bron i £250,00 ar gyfer yr elusen.

Mae cerddwyr Cerddwn Ymlaen yn disgwyl gweld miloedd o bobl ar hyd eu taith gyda phlant ysgol a chefnogwyr yn dod i ochr y ffordd i roi anogaeth wrth iddyn nhw gerdded ar draws Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Hon fydd trydydd taith, a thaith olaf, Rhys Meirion er budd Ambiwlans Awyr Cymru

Y cerddwyr

Ymysg y rhai fydd yn cerdded pob cam o'r ffordd, mae'r naturiaethwr teledu Iolo Williams, seren y byd rygbi Robin McBryde, seren X Factor Lucie Jones, y comedïwr a chyflwynydd Radio Cymru Tudur Owen, cyflwynydd S4C Gerallt Pennant, a'r gantores Sioned Terry.

Mae'r cerddwyr yn rhagweld y byddan nhw'n cerdded tua 26 milltir y dydd, dros gyfnod o wyth diwrnod.

Mae'r daith yn cychwyn o Barc Eirias, ym Mae Colwyn, gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones AS, yn ymuno â'r cerddwyr am y bum milltir gyntaf.

Bydd y cerddwyr yn parhau gyda'u taith trwy Gymru gan ymweld â Dinbych, Rhuthun, Llangollen, Llanarmon DC, Trallwng, Drenewydd, Llanidloes, Rhaeadr, Llanfair ym Muallt, Aberhonddu, Merthyr Tydfil, Pontypridd, cyn gorffen yng Nghaerdydd.

Wedi cyrraedd Caerdydd ar 12 Gorffennaf, bydd y cerddwyr yn gwneud eu ffordd tuag at y Castell i ymuno â'r dorf fydd yno yn mwynhau Gŵyl Tafwyl.

Diwedd y daith fydd prif lwyfan yr ŵyl, lle disgwylir i'r cerddwyr dderbyn cymeradwyaeth wresog gan y dorf.

Moment emosiynol

Dywedodd Rhys Meirion ei fod yn rhagweld y bydd diwedd y daith yn foment emosiynol:

"Hon fydd y drydedd daith Cerddwn Ymlaen i mi, ac er y byddaf yn falch o gyrraedd Caerdydd ar y diwrnod olaf, byddaf hefyd yn ymwybodol mai dyma daith olaf er budd Ambiwlans Awyr Cymru.

"Mae'r teithiau wedi bod yn her enfawr, ac wedi cynnwys llawer iawn o waith paratoi, ond maent wedi bod yn werth chweil.

"Rydym wedi llwyddo i godi degau o filoedd o bunnoedd i wasanaeth pwysig iawn yng Nghymru, sy'n gwbl ddibynnol ar gyfraniadau gan y cyhoedd.

"Rwy'n falch iawn bod Cerddwn Ymlaen wedi helpu hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru barhau i hedfan."

Mae trefnwyr y daith yn gobeithio casglu mwy o arian na'r llynedd, sef £150,000, ac yn apelio ar i gymaint o bobl â phosib i gefnogi'r cerddwyr pob cam o'r ffordd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol