Prinder meddygon teulu 'yn broblem' medd AS

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cleifion yn ciwio i weld meddyg teulu yn Sir Benfro

Mae Aelod Seneddol o Sir Benfro yn cyhuddo bwrdd iechyd o beidio â chymryd y broblem o ddifri', wrth i drigolion Dinbych y Pysgod gwyno am brinder meddygon teulu.

Mae Simon Hart yn honni bod bwrdd iechyd Hywel Dda yn dibynnu ar y sector elusennol i lenwi bylchau yn yr ardal.

Fe dderbyniodd o lythyr yn dweud bod y Groes Goch a'r RNLI yn rhoi cymorth i ddarparu gwasanaeth dros yr haf.

Mae'r bwrdd iechyd yn dweud mai rhan o wasanaeth ychwanegol yw hwn, a bod pedwar o bobl wedi ymddiswyddo yn Ninbych y Pysgod, gan greu prinder.

'Haf prysur'

"Mae gan yr RNLI haf prysur o'u blaenau, mae ganddyn nhw nifer o bethau i'w gwneud. Elusen ydyn nhw, ac mae pobl yn talu trethi er mwyn cael gwasanaeth meddyg teulu o safon yma yn Ninbych y Pysgod," meddai'r AS.

Fe ddywedodd y bwrdd iechyd fod gwasanethau ychwanegol wedi eu comisiynu, yn cynnwys cyflogi meddygon teulu locwm.

Ymysg y gwasanaethau ychwanegol yn ystod y gwyliau haf, fe fydd achubwyr bywyd yn helpu'r gwasanaeth ambiwlans gyda galwadau 999, ac yn cael darparu rhai meddyginiaethau.

Yn ogystal, mae'r Groes Goch yn cynnig cymorth cyntaf ar benwythnosau.

Fe ddywedodd Stuart Thompson o'r RNLI: "Mae'r achubwyr bywyd yma saith diwrnod yr wythnos, mae ganddyn nhw'r cit ac maen nhw wedi eu hyfforddi.

"Maen nhw'n berffaith hapus i rhoi cymorth, felly mae'n adnodd gwych i'r cyhoedd ei ddefnyddio.

Gan ein bod ni mor agos, fe allwn ni weithredu'n syth - alla'i achub bywyd rhywun."

'Mesurau ychwanegol'

Mewn llythyr gafodd ei weld gan BBC Cymru, fe ddywedodd cadeirydd bwrdd iechyd Hywel Dda, Chris Martin wrth Mr Hart nad oedd y swyddi ym meddygfa Dinbych y Pysgod wedi denu diddordeb - ac y bydd y swyddi'n cael eu hysbysebu yn ehangach.

Ychwanegodd fod y mesurau ychwanegol wedi eu cyflwyno i roi cymorth i'r feddygfa dros yr haf.

"Fe fyddwn ni'n monitro'r sefyllfa yn agos ac yn cefnogi'r feddygfa nes i'r sefyllfa wella," meddai.

Yn ôl Dr Charlotte Jones o Bwyllgor Meddygon Teulu Cymru, mae hon yn broblem ledled y wlad.

"Mae meddygon teulu ledled Cymru yn gweithio dan bwysau mawr ar eu systemau apwyntiadau... 'Dy ni'n delio gyda 19 miliwn o ymgynghoriadau bob blwyddyn, ac mae'r broblem recriwtio yn golygu bod llai o feddygon teulu i weld cleifion...

Dw i'n credu y bydd y sefyllfa'n gwaethygu, yn bendant."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol