Y Trysorlys yn rhewi asedau Jihadwyr

Reyaad Khan, Nasser Muthana a Ruhul Amin Image copyright Reuters
Image caption Reyaad Khan, Nasser Muthana a Ruhul Amin mewn fideo i annog pobl i ymuno ag Isis yn Syria

Mae llywodraeth Prydain wedi rhewi asedau dau ddyn o Gaerdydd sydd, mae'n debyg, wedi ymuno â grŵp o Jihadwyr yn Syria.

Mae Nasser Muthana a Reyaad Khan, 20 oed, ar restr o bobl sy'n wynebu cosbau gan y Trysorlys.

Yn ogystal, mae dyn o Aberdeen, Ruhul Amin, wedi ei enwi.

Credir bod brawd Mr Muthana, Aseel, 17, yn Syria hefyd. Mewn sgwrs ar-lein, fe ddywedodd o wrth BBC Cymru ei fod o'n fodlon marw dros yr achos.

Fe ymddangosodd Nasser Muthana a Reyaad Khan mewn fideo ar-lein, yn annog pobl i ymuno ag Isis.

Ddydd Iau, fe wnaeth dyn oedd yn honni mai Nasser Muthana ydoedd gyhoeddi lluniau o fomiau cartref ar wefan gymdeithasol.

Roedd y llun yn dangos oddeutu 15 bom wedi eu cadw mewn casgenni metel gyda'r neges: "Felly, mae'r DU yn ofni i mi ddod yn ôl gyda'r sgiliau rwy' wedi eu dysgu".

Image copyright Family (l) and BBC
Image caption Credir bod Aseel Muthana (chwith) a'i frawd Nasser (dde) yn Syria

Fe ddywedodd tad y brodyr, Ahmed Muthana, 57, nad hwn oedd "y mab dw i'n ei 'nabod", gan ychwanegu ei fod o am i'w blant ddod adref, hyd yn oed pe baen nhw'n cael eu carcharu.

Meddai: "Beth bynnag mae'n nhw'n ei wneud neu'n gyhoeddi ar y we, mae'r bobl gyda'r gynnau sy'n eu bwydo nhw yn dweud wrthyn nhw am wneud - mae'n nhw'n edrych ar eu holau ac yn eu rheoli.

"Dwi'n meddwl eu bod nhw'n gaeth yn y sefyllfa ac mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw ddod adref, neu gadael y lle."

Fe ychwanegodd nad ydi o wedi siarad gyda'i feibion ers iddyn nhw adael.

Yn y cyfamser, mae dyn 18 oed gafodd ei arestio dan amheuaeth o droseddau terfysgol - all fod yn gysylltiedig â Jihadwyr Caerdydd - wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Nos Fercher, fe ddywedodd Heddlu'r De bod dyn o ardal Grangetown y brifddinas wedi cael ei holi am honiadau ei fod wedi bod yn rhan o gynllwyn i gyflawni gweithred derfysgol.

Fe gadarnhaodd swyddogion eu bod nhw'n ymchwilio i gysylltiad rhwng y dyn a'r dynion sy'n ymddangos yn fideo Isis.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.