Dyn 25 oed ar goll: yr heddlu yn bryderus

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn bryderus am ddiflaniad dyn 25 oed sydd yn gweithio yn ardal Llanelli.

O Kettering y daw Richard Thomas Chandler ond mae'n gweithio yn Nhrostre ac wedi bod yn ardal Llanelli yn ystod y tair wythnos diwethaf.

Mae wedi bod yn aros yng Ngwesty Miramar yn ystod yr wythnos gan deithio nol adref i Kettering ar benwythnosau.

Dydy o ddim wedi ei weld ers nos Iau.

Mae'n cael ei ddisgrifio fel hyn gyda gwallt coch tywyll, 5'8 o daldra ac roedd yn gwisgo top llwyd Adidas a thrywsus tracwisg lwyd.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un gyda gwybodaeth amdano i gysylltu trwy ffonio 101.