Trafod dyfodol pedair marchnad yn Sir Benfro

Cyhoeddwyd

Mi fydd dyfodol marchnadoedd yn cael eu trafod gan gabinet Cyngor Sir Penfro ddydd Llun.

Mae'r cyngor wedi bod yn ystyried dyfodol pedair ohonynt gan ymgynghori efo masnachwyr a'r cyhoedd a hynny am ei bod angen arbed arian.

Mae ymgyrchwyr wedi bod yn galw ar y cyngor i'w cadw ar agor gan ddweud eu bod yn denu pobl i'r dref.

Argymhellion y ddogfen yw bod ymgais yn cael ei wneud i adfywio canol tref Hwlffordd ac y byddai'r farchnad yn elwa trwy wneud hyn. Mae'r cyngor yn dweud nad ydyn nhw'n medru buddsoddi yn y dref a bod angen ceisio marchnata'r lle i fuddsoddwyr eraill.

"Tra bod hyn yn cael ei hyrwyddo mi fyddai'r farchnad yn parhau i fod yn weithredol. Ond os nad oes 'na ddatblygwyr wedi dod i'r amlwg mewn blwyddyn, mi fyddai angen adolygiad pellach," meddai'r cyngor.

Mae'r papur yn dweud bod y lleoliad ddim mewn llecyn da ac mae nifer o fasnachwyr yn cau ar amserau anghyson.

Rhedeg gan y masnachwyr

Mae'r ddogfen hefyd yn dweud bod angen gwario ar yr adeilad ac mai'r nod fyddai dod o hyd i gwmni neu unigolyn i ddarganfod lleoliad newydd i'r farchnad.

Yr argymhellion ar gyfer Dinbych y Pysgod yw bod ymddiriedolaeth y farchnad yn rhentu'r lle gan y cyngor.

Rhoi'r cyfrifoldeb yn nwylo'r bobl sydd yn gwerthu yw'r syniad yn Abergwaun. Marchnad un diwrnod yw hon, sy'n cael ei chynnal yn neuadd y dref.

Mae'r cyngor yn dweud y dylai trafodaethau gychwyn gyda'r masnachwyr fel eu bod nhw'n rheoli neuadd y dref neu yn cymryd cyfrifoldeb am y farchnad ar y dydd Iau.

Yn noc Penfro mae swyddfeydd uned busnes y cyngor yn yr un adeilad a lle mae'r farchnad. Mae'r ddogfen yn dweud y dylai'r uned fusnes yma fod yn gyfrifol am yr adeilad cyfan a rheoli'r neuadd lle mae'r farchnad yn digwydd.

Bydd y cabinet yn trafod yr argymhellion yn ddiweddarach.

Straeon perthnasol