Plant mor ifanc â 10 yn cyflawni troseddau rhywiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r heddlu wedi cael gwybod am droseddau rhywiol gafodd eu cyflawni gan blant mor ifanc â 10 oed yn erbyn plant eraill, meddai'r NSPCC.

Yn ôl yr elusen, rhaid cwestiynu ym mha fath o awyrgylch mae rhai o'r plant mwyaf ifanc wedi eu magu.

Mi gafodd yr NSPCC ffigyrau drwy gais Rhyddid Gwybodaeth ac mi wnaeth tri o'r lluoedd yng Nghymru ymateb.

Mae'r wybodaeth yn dangos bod 158 achosion gan blant yn erbyn plant eraill wedi eu cofnodi dros gyfnod o ddwy flynedd.

Dywedodd y mudiad mai bechgyn oedd y mwyafrif o'r rhain a bod y troseddau'n cynnwys treisio ac ymosodiadau rhywiol.

Oed ysgol gynradd

Yn ardal Heddlu'r De cafodd 70 o achosion eu cofnodi gyda 31 yn cael eu dedfrydu. 61 o achosion oedd yng ngogledd Cymru gyda 50 yn cael eu cyhuddo. Yn ardal Dyfed Powys 27 achos oedd wedi eu nodi a 25 yn cael eu cyhuddo.

Y troseddwr ifengaf oedd bachgen 10 oed yn ardal Heddlu Dyfed Powys. Roedd wedi ei gyhuddo o weithgaredd rhywiol gyda merch bump oed ac mi gafodd rybudd gan yr heddlu.

Dywedodd lluoedd eraill eu bod nhw wedi ymchwilio i naw achos gan blant 11 oed rhwng 2012 a 2014.

Doedd Heddlu Gwent ddim yn gallu rhoi gwybodaeth lawn ond mi ddywedon nhw fod 78 o droseddau wedi eu cofnodi mewn un flwyddyn.

'Pryder mawr'

Dangosodd y ffigyrau hefyd bod 8,000 o blant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghymru a Lloegr wedi eu cyhuddo o droseddau rhywiol.

Dywedodd Des Mannion o NSPCC Cymru: "Mae'n bryder mawr fod miloedd o blant yn cyflawni troseddau rhywiol, gan gynnwys ymosodiadau difrifol a threisio.

"Ar gyfer plant ifanc iawn, fel rhai oed ysgol gynradd neu ifancach, rhaid i ni gwestiynu'r awyrgylch maen nhw'n cael eu magu ynddo, un sydd wedi arwain at ymddygiad fel hyn."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Modd newid ymddygiad

Er gwaetha'r ffigyrau, mae'r elusen wedi dweud bod modd newid ymddygiad os ydy pobl yn sylwi ar arwyddion yn ddigon buan.

"Efallai eu bod nhw wedi gweld gweithredu rhywiol a'u bod nhw'n rhy ifanc i ddeall a'u bod yn efelychu'r hyn maen nhw wedi ei weld," meddai.

Mi allunrhyw oedolyn sydd yn pryderu am blentyn neu sydd angen cyngor gysylltu gyda'r NSPCC ar y rhif 0808 800 5000.

Mi allplant a phobl ifanc sydd eisiau cymorth ffonio ChidLine. Y rhif ydy 0800 1111.

Straeon perthnasol