Damwain rhwng car a beic modur: dyn wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dyn ar feic modur wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad gyda char yn Nolgellau, Gwynedd.

Cafodd y dyn 54 oed oedd yn dod o ganolbarth Lloegr ei anfon i ysbyty Bronglais ond mi fuodd o farw.

Digwyddodd y ddamwain ar gyffordd yr A470 a'r A494.

Ni chafodd gyrrwr y car Ford Focus ei anafu. Roedd yr A470 ar gau am sawl awr wedi'r ddamwain dydd Sadwrn.