Golff: Cymraes i chwarae yn Birkdale

Cyhoeddwyd

Mae Amy Boulden o Landudno wedi llwyddo i sicrhau lle yng Nghystadleuaeth Agored Prydain.

Mae Boulden wedi chwarae yn y gystadleuaeth deirgwaith o'r blaen, ac mae'n gobeithio gwneud argraff go iawn y flwyddyn hon.

Bydd yr olffwraig 20 mlwydd oed yn taro'r bêl gyntaf ar Orffennaf 10 ar gwrs y Royal Birkdale yn Swydd Gaerhirfryn.

"Rwy'n hoffi Birkdale fel cwrs golff felly mi fydd yn rhaid i ni weld," meddai.

"Yn amlwg rydych eisiau gwneud y gorau gallwch chi. Rydw i wedi chwarae ambell i dwrnamaint amaturaidd yna felly rwy'n 'nabod y cwrs yn weddol dda."

Fe ddaeth Boulden yn gydradd 11eg yng nghystadeluaeth Meistri Ewropeaidd, wedi iddi gael ei galw fyny yn hwyr yn y dydd.

Roedd hynny'n ddigon da i sicrhau ei lle yn y gystadleuaeth, fydd yn cael ei chynnal dros dri diwrnod.