Lansio adnodd Adnabod Lleferydd Cymraeg newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu Prif Weinidog Cymru yn recordio’i lais ar gyfer y prosiect

Mae Prifysgol Bangor yn apelio am wirfoddolwyr i recordio'u llais er mwyn creu adnodd adnabod llais Cymraeg newydd.

Mae systemau 'adnabod lleferydd', fel maen nhw'n cael eu hadnabod, yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu ar lafar gyda chyfrifiaduron, systemau ffôn, setiau teledu, a phob math o gyfarpar electronig eraill.

Mae angen recordio rhai cannoedd o bobl wahanol yn darllen gwahanol ddeunydd er mwyn creu'r bas data angenrheidiol.

Defnyddir y recordiadau fel data er mwyn galluogi'r teclynnau i ddeall gwahanol fathau o leisiau ac acenion yn siarad Cymraeg.

Gall pobl recordio'u hunain yn gwneud hyn wrth lwytho ap o'r enw Paldaruo - ap a gafodd ei enw am ei fod yn "ap bach cyfeillgar y gall pobl baldaruo neu glebran yn gyfforddus gydag ef" yn ôl y datblygwyr.

Mae'r gwaith yn cael ei arwain gan Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, a dderbyniodd grant gan Lywodraeth Cymru ac S4C tuag at y gwaith.

Un sydd eisoes wedi bod yn Paldaruo yw'r Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, a ddywedodd: "Rwy'n falch iawn o allu cefnogi'r apêl hon mewn ffordd ymarferol."

'Mater hawdd'

Ychwanegodd Mr Jones: "Mae ein polisi ar y Gymraeg, 'Bwrw Mlaen', yn nodi'n glir bwysigrwydd medru defnyddio'r Gymraeg gyda'r dechnoleg newydd, a'n hymrwymiad i sicrhau bod Cymru yn flaengar yn y maes."

Datblygwyd yr ap newydd ar gyfer ffonau clyfar a thabledi iOS ac Android i hwyluso'r gwaith o gasglu'r recordiadau.

Dywedodd Dewi Bryn Jones, prif ddatblygwr y feddalwedd a gafodd y syniad o greu'r ap:

"Yn yr hen ddyddiau, roedd hi'n waith llafurus iawn i fynd o gwmpas yn recordio pobl ar gyfer cynllun fel hwn.

"Gyda'r ffonau a'r tabledi newydd, lle mae yna feicroffon ym mhob un, mater hawdd yw i bobl recordio'u hunain yn siarad.

"Mae angen cyswllt gwe hefyd, ac mae'r ffeiliau sain yn cael eu llwytho i fyny i'n gweinydd ni yn awtomatig wedyn."

Hawdd i'w ddefnyddio

Datblygodd David Chan a Sarah Cooper, sydd hefyd yn gweithio ar y prosiect, y feddalwedd er mwyn cael cyn gymaint o amrywiaeth glywedol â phosib.

Dywedodd Ms Cooper: "Mae'r testun wedi'i gynllunio i roi pob cyfuniad sain posibl yn y Gymraeg, a bydd y corpws o'r recordiadau hyn yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil a datblygu pob math o gynnyrch Cymraeg newydd.

"Dydyn ni ddim wedi defnyddio dulliau torfoli (crowdsourcing) o'r blaen i greu corpws fel hyn ar gyfer y Gymraeg, ond rydyn ni'n gobeithio cael ymateb da i'r apêl. Mae'r ap yn hawdd iawn i'w ddefnyddio, ac mae'n rhywbeth ymarferol y gall bobl ei wneud dros y Gymraeg."

Mae'r ap ar gael o'r siop apiau i'w lwytho'n rhad ac am ddim.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol