Cameron yn 'pardduo enw da Cymru'

Cyhoeddwyd

Mewn llythyr at y Prif Weinidog mae Owen Smith AS yn cyhuddo David Cameron o bardduo enw da Cymru.

Fe ysgrifennodd at y Prif Weinidog yn gofyn iddo gyfarfod ag arweinwyr busnes o Gymru, gan ddweud eu bod nhw'n poeni bod "ymosodiadau cyhoeddus, cyson Llywodraeth Prydain ar Gymru yn pardduo enw da'r wlad ledled Prydain ac yn rhyngwladol."

Mae Mr Cameron wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru yn ystod ei Sesiwn Holi wythnosol - yn enwedig y modd mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cael ei redeg yma.

Yn ei lythyr, mae Mr Smith yn dweud: "Fe fyddwch chi eisoes yn gwybod bod 54% o bobl Prydain wedi gweld neu glywed Sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn y 12 mis diwethaf, ac mae'n cael ei ddarlledu yn yr UDA a ledled y byd.

'Ddim yn ymddiheuro'

"Ond fe fydd gwylwyr yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf wedi nodi mai sylwadau i danseilio'r genedl yw'r unig rai a geir am Gymru - mewn ymgais i sgorio pwyntiau gwleidyddol."

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth San Steffan: "Cynllun economaidd hirdymor Llywodraeth y DU yw'r unig reswm dros dwf yn economi Cymru.

"Mae'r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi profi ei bod hi'n methu darparu'r gwasanaethau hanfodol mae hi'n gyfrifol amdanyn nhw, a dyw llywodraeth y DU ddim yn ymddiheuro am wneud y methiannau hyn yn amlwg i'r etholwyr."