Richard Vevar yn pledio'n ddieuog

Cyhoeddwyd

Mae cyn athro wedi pledio'n ddieuog i ddau gyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen 14.

Mae'r honiadau yn erbyn Richard Dafydd Vevar, 62 o Wrecsam yn ymwneud â chyfnod rhwng Ionawr 1987 a Ionawr 1988 a honnir i'r troseddau ddigwydd ym Mhontddu, ger Dolgellau.

Wedi iddo bledio'n ddieuog yn Llys y Goron yr Wyddgrug, fe ddyfarnodd y barnwr Rhys Rowlands y byddai'r achos yn dechrau ar Ionawr 26, 2015.

Mae disgwyl i'r achos bara dri o ddiwrnodau.

Cafodd y diffynnydd ei ryddhau ar fechnïaeth ar yr amod ei fod yn parhau i fyw yn ei gartref a ddim yn ceisio cysylltu â thystion yr erlyniad.

Roedd Mr Vevar yn arfer gweithio i gwmni cartrefi preswyl Bryn Alyn fel athro a hyfforddwr gweithgareddau awyr agored.

Daw'r cyhuddiadau fel rhan o ymchwiliad yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol i honiadau hanesyddol o gam-drin o fewn y system ofal plant yng ngogledd Cymru.

Straeon perthnasol