Tân bwriadol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Cyhoeddwyd

Dros nos, bu diffoddwyr yn treulio teirawr yn diffodd tân wedi i rywun gynnau fflam o dan deiars ac olwynion ar dir gwastraff ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Fe gafodd dau griw o Fynydd Cynffig a Phen-y-bont eu galw i'r Pîl yn oriau mân bore dydd Mawrth.

Pan gyrhaeddon nhw'r safle ar Ffordd Pantbach, roedd oddeutu 500 o deiars ac olwynion ynghyn.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod rhywun wedi cynnau'r tân yn fwriadol.